09 December 2018

Version date: 2019-09-29

Algemene Voorwaarden voor roelbazuin.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van roelbazuin.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door roelbazuin . In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis en gepubliceerd onder Creative Commons BY-NC 4.0 license.

Het is toegestaan roelbazuin.nl tekst, pictures’s of andere materialen op deze website te hergebruiken, mits de bron wordt vermeld. Het intellectueel eigendom van alle tekst berust bij roelbazuin, tenzij een externe bron wordt aangegeven. Commercieel gebruik is niet toegestaan.

roelbazuin streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. roelbazuin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van roelbazuin.nl op deze pagina.