19 October 2019

Vanaf 1990 schrijf ik verhalen en artikelen. Opinie, research, case study’s.

De laatste 15 jaar focus ik op de genealogie van mijn Eur-Aziatische takken en daarmee samenhangende geschiedenis voor context.

by nc.eu
Contact

Reacties, vragen, meewerken? Gebruik het Mail formulier of Discord, Mastodon, Twitter, Gitlab.

#herdenking #bevrijding #doden #WOII #75jaarvrijheidvoorwie #indischekwestie #jappenkampen #ML-KNIL #120sqn #122sqn

In dit document 7 familieverhalen. 7 onvertelde verhalen. Ik vertel ze. Voor hen in:
De Indische takken - 75 jaar vrijheid - Voor wie ?

Niet vergeten

De verhalen gaan over hen die niet vrij waren op 5 mei 1945. Of 15 augustus. Ergens in de Pacific regio. Of na 1950 toen zij verplicht 'repatieerden’[1]. Uit de voormalige kolonie 'Nederlands-Indië'. Nog geen mensenleven geleden.

Het zijn onvertelde verhalen. Dat wil zeggen: zij zwegen er zelf over. Ik zoek het uit. Schrijf ze op.

'Opdat de verhalen en geschiedenis niet vergeten worden’.

1. Opa C.W. Bastiaans

Als POW van Batavia naar Bandoeng, Tjimahi, Changi Singapore. Met Hawaii Maru 2 naar Moji Japan, jappenkamp Fukuoka 8B Inatsuki. Als ML-KNIL naar Manilla, Bundaberg Australië (NEI-PEP), Java (121sqn), Medan Sumatra (122sqn), Batavia, uit Tandjun Priok naar Rotterdam met MS 'Fair Sea', in contractpension Rodanborgh Aardenburg, naar Vlissingen (Noordstraat, Steenenbeer).

2. Oma E.E.H. Bastiaans, moeder en oom

In Bandoeng van eigen huis noodgedwongen verhuizen naar Gedong Sebilang, inwonen bij tante Tien op Jalan Juanda, tijdens Bersiap vluchten naar Wenckebachlaan, per B-25 naar Brisbane en Bundaberg in Australië, met 'Manoora' naar Batavia, naar viegbasis Polonia Medan, met MS 'Maetsuycker' vluchten naar Batavia, met tanks in konvooi naar Tandjung Priok, Rotterdam met MS 'Fair Sea', contractpension Rodanborgh Aardenburg, naar Vlissingen (Noordstraat, Steenenbeer).

3. Oom Robert Bastiaans

Dienstplichtig soldaat in 1942, als POW van Bandoeng naar Tjimahi, met Harugiku maru naar Changi Singapore, per trein naar Thailand (Birmasporweg): Ban Pong, Tamuang, Kinsahok, Hindat, gestorven Kurikonta 2 augustus 1945. Begraven Kanchanaburi.

4. Oom Michiel - Bastiaans Michiel Walter Benjamin

1941 bij Marine, POW in Bandoeng, Tjimahi, Batavia, met 'Roku Maru' naar Changi Singapore, Malay Camp. Als burger met Skymaster naar Amsterdam, met ms Bossevain terug naar NEI.

5. Frans Henri Bastiaans. De man die niet dood was.

Op de kampkaart van "Henri Francois" staan de ouders van 'mijn' "Frans Henri" vermeldt. Er lijkt sprake te zijn van een verwisseling.

6. Bastiaans Willem Christiaan Johannes

Willem Christiaan Johannes Bastiaans is geboren op 1 januari 1898 in Besoeki, Indonesia, zoon van Nicolaas William Bastiaans en Johanna Charlotte Elisabeth de Graaff.

7. Jack Vleugels

Met C.W. Bastiaans POW nabij Bandoeng, Tjimahi, Tjilatjap, per trein naar Batavia, met Makassar Maru naar Changi Singapore, met Hawaii Maru 2 naar Moji Japan, per trein en te voet naar Fukuoka 9B Myata. Als ML-KNIL met USS Renville naar Manilla, Bundaberg Australië, Biak Nieuw Guinea, Tjililitan Java, Semarang, met ms 'Cameronia' naar Amsterdam, Woensdrecht.

In dit document 7 familieverhalen. 7 onvertelde verhalen. Ik vertel ze. Voor hen in:
De Indische takken - 75 jaar vrijheid - Voor wie ?