29 September 2019

#herdenking #bevrijding #doden #WOII #75jaarvrijheidvoorwie #indischekwestie #jappenkampen #ML-KNIL #120sqn #122sqn

#75jaarvrijheidvoorwie #indischekwestie #jappenkampen #ML-KNIL #NEI-PEP #120sqn #121sqn #122sqn

Version date: 2020-09-04

roel
Roel Bazuin

Vanaf 1990 schrijf ik verhalen en artikelen. Opinie, research, case study’s.

De laatste 15 jaar focus ik op de genealogie van mijn Eur-Aziatische takken. En daarmee samenhangende geschiedenis voor context en begrip.

CreativeCommons BY NC
Contact

Reacties, vragen, meewerken? Gebruik het Mail formulier of Discord, Mastodon, Twitter, Gitlab.

75 jaar vrijheid

Dit jaar, tot 15 augustus 2020, wordt '75 jaar vrijheid' gevierd. Voor wie eigenlijk ?

"De aandacht is altijd hoofdzakelijk uitgegaan naar de bezettingstijd tussen 1940 en 1945 in Nederland en de strijd in Europa".

In dit document 8 familieverhalen. 8 onvertelde verhalen. Ik vertel ze. Voor hen.

Met de viering van 'de bevrijding' in Nederland ben ik ambivalent. Als het grondgebied aan de Noordzee wordt bevrijd van de Duitsers, is Nederlands-Indië nog steeds bezet door de Japanners.

Als zij op 15 augustus 1945 capituleren, begint de vrijheidsstrijd van de Indonesiërs. Indische Nederlanders zitten in de knel. Niks vrijheid. En nog meer doden.

In mei 1945 zit opa Bastiaans 3 jaar gevangen op Kyushu in het POW kamp 'Fukuoka 8B'. Grootmoeder, moeder en oom zitten in het door Japanners bezet Bandoeng, samen met 2 zusters van oma. Niks vrijheid.

Andere familieleden zitten sinds 1942 vast in kampen en overleven dat niet. Of worden na de capitulatie van Japan in de Bersiap periode vermoord door Indonesiërs. Bizar. Niks vrijheid.

Hiaten in het geheugen

In 6 artikelen ga ik in op zoek naar de aantallen slachtoffers in de Pacific regio. Bij de 'Nationale herdenking' worden op zijn minst 4.380.000 slachtoffers vergeten. Zo blijkt. Er zit een hiaat in het collectieve nationale geheugen.

Tragisch genoeg geldt het geheugenverlies [1] niet alleen voor relatief recente gebeurtenissen. Zoals de tweede wereldoorlog. Bijvoorbeeld: De laatste geweldadige oorlogen van Nederland in Indonesië, de zogenaamde politionele acties in 1947 en 1948, zijn natuurlijk een schandvlek van jewelste op het blazoen van de Nederlandse Staat.

dutchtradingcompare

Hollanders[2] hebben het niet graag over hun verleden. In het bijzonder dat verleden die met de voormalige koloniën te maken heeft. Soms worden er zelfs wetten voor gemaakt om het formeel uit te wissen. Neem bijvoorbeeld de Verjaringswet uit 1971[3].

De vrijheid die wordt gevierd, vindt letterlijk plaats in een enorme weelde die in eeuwen bijeen is geschraapt. Gek, misschien ook niet, dat je niet wilt weten wie er in onvrijheid voor hebben betaald.

Het (on)vermogen

Evenredig delen is een eeuwen oud probleem. De hoogste Gini-waarde voor besteedbaar inkomen ooit gemeten in Westerse landen, was hier te vinden (0,61 in 1732) [4][5]. Hier. In Nederland.

Nederland staat inmiddels op de 12de plaats van de rijkste landen ter wereld [6]. Ná San Marino en vòòr Saudi Arabië, Ijsland, Zweden en Duitsland. Binnen Europa staat het land op de 6de plaats [7]. Op de lijst van 'gelukkigste [8] landen' staat het Koningrijk op de 6de plaats [9].

Het vermogen om geschiedkundige feiten in enige vorm van harmonie [10] en tevredenheid [11] te herinneren, gaat niet veel verder terug dan een mensenleven. Met grote moeite. Selectief [12]. Exclusief [13]. Ondanks al die rijkdom.

Wie denkt er nog aan degenen die die weelde hebben betaald.

Niet vergeten

De verzameling van 8 familieverhalen gaan over hen die niet vrij waren op 5 mei 1945. Of 15 augustus. Ergens in de Pacific regio. Of na 1950 toen zij verplicht 'repatieerden' [14]. Uit de voormalige kolonie 'Nederlands-Indië'. Nog geen mensenleven geleden.

Het zijn onvertelde verhalen. Dat wil zeggen: zij zwegen er zelf over. Ik zoek het uit. Schrijf ze op.

'Opdat de verhalen en geschiedenis niet vergeten worden’.

Klik hier voor het hele document:
De Indische takken - 75 jaar vrijheid - Voor wie ?


1. Het 'geheugenverlies' is hoogstwaarschijnlijkeen een symptoom voor een eeuwenlang doofpot- en ontkenningsbeleid voor wat betreft het gedrag van de staat der nederlanden
2. naam refererend aan de VOC periode
3. 'De Verjaringswet uit 1971 moest ervoor zorgen dat de daders van de Indische oorlogsmisdrijven nooit meer strafrechtelijk vervolgd konden worden. ' - https://www.groene.nl/artikel/gelijke-monniken-gelijke-kepie-gaat-niet-op
4. Nederland geen gelijk land: historisch niet en nu niet. Wie denkt dat we van nature een gelijk land zijn, wordt uit de droom geholpen door het recente werk van Milanovic (2016, 79-80 en 87, voor Nederland steunend op Soltow en Van Zanden, 1998). In de 18de en 19de eeuw was Nederland juist zeer ongelijk. - http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/cbs-meet-meer-ongelijkheid-maar-verkoopt-het-als-minder
5. In een recente studie wees Reuten (2018) erop dat Nederland, na de Verenigde Staten, de hoogste vermogensongelijkheid kent van de door hem onderzochte 27 OESO-landen. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) geeft aan dat de vermogensongelijkheid in ons land fors te noemen is (Kremer et al. 2014) - https://digitaal.scp.nl/ssn2018/inkomen/
8. 'blij, blijmoedig, gelukzalig, genietend, genotvol, happy, jolig, monter, opgetogen, tevreden, verheugd, voldaan, vreugdevol, vrolijk, zalig' - https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gelukkig
10. 'concordantie, eendracht, eenheid, eenparigheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, enigheid, evenredigheid, evenwichtigheid, gelijkheid, overeenkomst, overeenstemming, rust' - https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=harmonie
11. 'genoegen, goedkeuring, satisfactie, schik, vergenoegdheid, voldaanheid, voldoening' - https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=tevredenheid
13. Exclusief: 'bij uitsluiting van, niet meegerekend, uitgesloten, uitsluitend' - https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=exclusief