19 February 2012

De staat der nederlanden vond eind jaren '50 dat de zg. 'Indische Nederlanders' zich zo snel mogelijk dienden aan te passen aan de gebruiken in de nederlandse samenleving. Nadat ze hun tegen hun zin deze 300.000 nederlandse staatsburgers op schandalige wijze 'opvingen' in contractpensions.[1]

#inburgering #1950 & #2019 #decennia #schaamteloos #gedrag #staat

Version date: 2020-08-03

djangan loepah 01

70 jaar later wordt dezelfde schaamteloze idioterie nog steeds gebruikt als element in 'imigratie- en integratiebeleid'.

Niet vergeten: ’huishoudelijke wenken voor gerepatrieerden’

`Djangan Loepah' ('niet vergeten') was een losbladig gestencild boekje dat 'gerepatrieerden' uit Nederlands Indië na aankomst in Nederland toegezonden kregen.

In het boekje stonden opvoedkundige adviezen, instructies, wijsheden, geldtips etc. Een `inburgeringscursus' 1950 style. Zachte spruitjes. Taaie andijvie. Kruimige aardappels. Suddervlees met vetjes. Brrrr.

Het boekje werd geschreven door nederlandse huishoudschool-leraressen [2] die absoluut geen binding hadden met Indië en geen flauw benul hadden van leven en leefwijze van de bevolkingsgroep die daar vandaan kwam.

Door het kinderachtige taalgebruik en de betuttelende inhoud was het boekje vaak een belediging voor de mensen voor wie het bedoeld was. Zo werd er uitleg gegeven over 'Nederlandse familiefeesten'. Sinterklaas, kerstmis en Koninginnedag werden al voor de oorlog in Indië gevierd.

Verloren zielen zullen dit opvatten als elementen van de 'hollandse cultuur' die aan de basis ligt van hun hollandse 'identiteit'. En zonder dat ja. Wie ben je dan. Zoals de sint die 'een echte hollandse' figuur is geworden, ook al komt hij uit Spanje. En natuurlijk is het 'gezellig'.


2. Wie anders zijn dragers van cultuur?