04 June 2019

#inburgering #1950 & #2019 #decennia #schaamteloos #gedrag #hollandse #staat

djangan_loepah_01.jpg

De nederlandse overheid vond eind jaren '50 dat de Indische Nederlanders zich zo snel mogelijk dienden aan te passen aan de gebruiken in de nederlandse samenleving. Nadat ze hun uiterste best hadden gedaan om hun 300.000 staatsburgers 'lokaal opgevangen' te krijgen.

70 jaar later wordt dezelfde schaamteloze idioterie nog steeds gebruikt als element in 'imigratie- en integratiebeleid'.

Niet vergeten: ’huishoudelijke wenken voor gerepatrieerden

`Djangan Loepah' ('niet vergeten') was een losbladig gestencild boekje dat gerepatrieerden uit Nederlands Indië na aankomst in Nederland kregen toegezonden.

In het boekje stonden (opvoedkundige) adviezen, instructies, wijsheden, geldtips etc. Een `inburgeringscursus' 1950 style. Zachte spruitjes. Taaie andijvie. Kruimige aardappels. Suddervlees met vetjes. Brrrr.

Het boekje werd geschreven door nederlandse huishoudschool-leraressen [1] die absoluut geen binding hadden met Indië en geen flauw benul hadden van leven en leefwijze van de bevolkingsgroep die daar vandaan kwam. Door het kinderachtige taalgebruik en de betuttelende inhoud was het boekje vaak een belediging voor de mensen voor wie het bedoeld was. Zo werd er uitleg gegeven over 'Nederlandse familiefeesten' Sinterklaas en kerstmis, Koninginnedag werden al voor de oorlog in Indië gevierd.

Verloren zielen zullen dit opvatten als elementen van de 'hollandse cultuur' die aan de basis ligt van hun hollandse 'identiteit'. En zonder dat ja. Wie ben je dan. Zoals de sint die 'een echte hollandse figuur is geworden, ook al komt hij uit Spanje'. En natuurlijk is het 'gezellig'.

Sukkels.
Lees het. En schaam je.

djangan_loepah_02.jpg

djangan_loepah_03.jpg

djangan_loepah_04.jpg

djangan_loepah_05.jpg

djangan_loepah_06.jpg

djangan_loepah_07.jpg

djangan_loepah_08.jpg

djangan_loepah_09.jpg

djangan_loepah_10.jpg

djangan_loepah_11.jpg

djangan_loepah_12.jpg

djangan_loepah_13.jpg

djangan_loepah_14.jpg

djangan_loepah_15.jpg

djangan_loepah_16.jpg

djangan_loepah_17.jpg

djangan_loepah_18.jpg

djangan_loepah_19.jpg

djangan_loepah_20.jpg

djangan_loepah_21.jpg

djangan_loepah_22.jpg

djangan_loepah_23.jpg

djangan_loepah_24.jpg


1. Wie anders zijn de drager van cultuur?