01 November 2018

Familie
Figure 1. Oma, opa, moeder en oom (rond 1935) - in Indië geboren

Een uitgebreide genenpool in de familie en zeer avontuurlijke en bijzonder reislustige voorouders. Duidelijk geen familie die gedurende enkele eeuwen op hetzelfde stukkie land woont.

Gelukkig niet zou ik zeggen. Wat een ziekelijke inteeltbende zou dat zijn zeg. Superpositief dat '98% van de Nederlanderse staatsburgers buitenlandse voorouders heeft' [1].

De grootste eikels die vandaag de dag op immer hoge toon nog steeds onderscheid durven maken tussen 'de Nederlanders' en 'de Buitenlanders' behoren vermoedelijk tot de resterende 2% en storen zich niet aan historische gegevenheden.

'Over het beginpunt van "de Staat der Nederlanden" - en daarmee 'de Nederlanders' - bestaat verschil van mening. De democratische natiestaat met een monarch als staatshoofd is feitelijk pas ontstaan in de 19de eeuw' [2].
De staat had ook een aantal 'overzeese gebiedsdelen': Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Ik zit met onderzoek naar de stamboom van mijn Indische kant rond 1750. Ik vond voorouders uit Zwitserland, Duitsland, Polen, Indonesie en Nederland. Althans: zo worden die Europese regio’s nu genoemd. 'Vroeger' was dat natuurlijk totaal anders. Tussen 1600 en 2000 was er van alles aan de hand in de wereld waardoor volkeren uit diverse regio’s met elkaar te maken kregen.

" Een kwart tot de helft van de zeelieden, soldaten en andere werknemers die in de 17e en 18e eeuw voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) naar Azië vertrokken, was afkomstig van buiten de Republiek. Zeelieden werden overwegend gemonsterd in de Scandinavische, Duitse en Zuid-Nederlandse kustgebieden. Soldaten kwamen vaker uit de Europese binnenlanden."[3]

Ongeveer 4 generaties 'Bastiaans' werden in de periode 1750 - 1850 op Java geboren, met name in Batavia en Semarang.

De naam 'Bastiaans' verwijst naar Sebaste, een Griekse stad in het tegenwoordige Turkije. Een exotische maar zeer speculatieve gedachte is dat een vroege 'Bastiaans' uit 'Sebaste' een van de Arabische handelslieden was die vanaf midden 13de eeuw Java bezochten. Khan El Bastos of zo. Who knows .. :-)

'Sommige kamerleden wilden dat kinderen geboren uit een Nederlandse vader en een tot een ander 'menschenras' behorende moeder ook Nederlander werden. 'De kinderen, van zulke ouders geboren, zijn kleurlingen, en hoewel de Memorie van Toelichting te kennen geeft, dat het de bedoeling niet kan zijn, kleurlingen voor nederlands staatsburgers te doen doorgaan, kan men voor de uitsluiting van deze klasse van menschen geene genoegzame reden zien' [4].

De bewoners van Nederlands-Indië werden in het 1854 Regeringsreglement ingedeeld in twee juridische categorieën: Europeanen en Inlanders en werden beide Nederlander.

In 1892 werden de 'inlanders' uit het reglement gehaald en verloren zij hun Nederlandse nationaliteit.

"Met Inlanders werden gelijkgesteld Arabieren, Moren, Chinezen en alle anderen die mohammedanen of ‘heidenen’ waren.
Met Europeanen werden gelijkgesteld christenen en zij die geen Inlanders waren of met Inlanders waren gelijkgesteld. In de praktijk waren dat andere westerse bevolkings­groepen, zoals Australiërs, Amerikanen, Belgen, Duitsers, etc.
Het onderscheid in de wet tussen de twee hoofdgroepen berustte tot 1920 op ras en op geloof."[5]

Lees verder via:

Opvarenden VOC met naam Bastiaans - Periode 1633 tot 1794

Nationaliteitsregelingen 1838 - 1949

Aantal gemengde huwelijken - omstreeks 1850

Migratie - Industiele revolutie