18 May 2020

pagina bezoek website
Bezoekersaantallen vanaf september 2018

De conversie naar Jbake was na een paar weken op 9 September 2018 afgerond. Een deel van de artikelen uit de - Joomla - database werd omgezet naar Asciidoc format, hoofdzakelijk documenten over of gerelateerd aan mijn Indische stamboom.

Meest bezocht

Uit een analyse van de meest bezochtte pagina’s is duidelijk dat herdenking [1], KNIL / KNIL-ML, Japanse krijgsgevangenkampen, P51 mustang / 122(NEI)Sqn [2] en daaraan gerelateerde foto’s de meeste belangstelling opleverde.

In de tekst opgenomen externe links naar japanse krijgsgevangenkampen [3] en - burgerkampen [4] werden het meest gebruikt, gevolgd door KNIL gerelateerde websites [5] [6] [7].

Artikelen met labels energie, privacy en dakloosheid hadden beduidend minder bezoekers. De artikelen met - uit Azië afkomstige - muziek, voornamelijk uit Japan en Korea, wordt niet veel gevonden. Behalve dan door een enkeling uit de regio.

Internationaal

De website heeft een vrij internationale clientèle.

pagina kaart

Niet onverwacht komt het overgrote deel uit Nederland, gevolgd door de US [8], België en Indonesia [9].

pagina laadtijd
Speedrating
pagina per dag

Zoekmachines zijn veruit de grootste bron waarmee de artikelen worden gevonden.
Sinds de overgang van Joomla naar Jbake is de responstijd van de pagina’s enorm toegenomen wat de rating bij zoekmachines heeft verbeterd.

20% komt van Facebook. Ongetwijfeld omdat ik daar al jaren een 'stamboom pagina' beheer. Het 5% aandeel via Twitter daarentegen telt nauwelijks mee. Niet onlogisch omdat een groot deel van mijn ruim 460 volgers engelstalig is.

Bezoekersaantallen fluctueren tussen en 10 en 15 per dag. Met soms kleine uitschieters, zoals zoals 4 en 5 mei j.l. Dat lijkt bescheiden ..

Winst

Bescheiden. Misschien. Al doende:

  • Geleerd om database gestuurde websites op te zetten, te beheren en te verwijderen ..

  • Asciidoctor geïnstalleerd met rubygem en geleerd erin te schrijven met VSC

  • Geleerd om met een static website pakketten om te gaan

  • Geleerd om te werken met GIT / Gitlab

Follow-up ..

Hartelijk dank aan diegenen die hier op bezoek zijn geweest en terugkomen!


1. 75 jaar / dodenherdenking, 'politionele acties'
3. japansekrijgsgevangenkampen.nl
4. japanseburgerkampen.nl
5. hetdepot.com
6. nationaalarchief.nl
7. indie-1945-1950.nl
8. In de US wonen enerzijds veel Indo’s die nederlands spreken en anderzijds liefhebbers van de P51 Mustang.
9. Het gebruik van Google Translate is in de loop der jaren enorm verbeterd en wordt in toenemende mate gebruikt.