16 May 2020

tags

Tijdens het upgraden naar JBake 2.6.5 ben ik gelijk overgeschakeld naar de 'freemarker' template. Dat was ik toch al een tijdje van plan.

Met deze Bootstrap-template genereert Jbake de 'tags' uit de in de asciidoc bestanden gedefinieerde :jbake-tags: [1][2] zonder fouten, iets wat ik met de hiervoor gebruikte template 'thymeleaf' niet voor elkaar kreeg.

JBake 2.6.5

Jbake loopt bij mij op een windows machine. Het update proces van de software is zo eenvoudig als het downloaden van de software en de inhoud van het .zip bestand kopiëren naar de gewenste directory. Opgevraagd in een terminal [3] moet je de nieuwe versie zien:

JBake v2.6.5 (2020-04-22 22:45:29PM) [http://jbake.org]

Als dat niet het geval is, als je je orginele jbake-directory gebruikt, delete dan de inhoud van de sub-directory’s bin en lib en kopieer de bestanden uit je zip nogmaals.

├── archive.ftl
├── feed.ftl
├── footer.ftl
├── header.ftl
├── index.ftl
├── menu.ftl
├── page.ftl
├── post.ftl
├── sitemap.ftl
└── tags.ftl
 * jbake.properties
Template .ftl

De 10 bij de template behorende .ftl files moeten worden aangepast voor de gewenste look and feel en functionaliteit. Met jbake.properties configureer je diverse parameters voor de website.

Ik gebruik hier Visual Studio Code voor, maar kan worden gedaan met een text editor [4] naar keuze.

Behalve menu.ftl en index.ftl zijn alle '.ftl' bestanden aangepast met de gewenste titels, tekst en code.

De home pagina laat nu de 3 laatste artikelen zien. Onderaan de pagina optie’s om de volgende te lezen of het archief met alle bestanden te bekijken [5].

Voor de lolligheid heeft elk menu item een icoontje [6] gekregen.

De inhoud van de website, ongeveer 120 documenten, is doorgelopen op de juiste labels. De onderwerpen waar ik mij de afgelopen jaren mee heb bezig gehouden worden vrij aardig zichtbaar.

En u, als bezoeker, heeft een nieuwe mogelijkheid om te vinden wat interessant is.


'<i class="icon-tags"></i>' in menu.ftl zorgt voor een extra 'label' icoontje.

Code:
<!-- dropdown menu tags -->
<li class="dropdown">
  <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
    <i class="icon-tags"></i> Tags <b class="caret"></b>
  </a>
  <ul class="dropdown-menu">
   <#list tags as tag>
    <li><a href="${content.rootpath}${tag.uri}">${tag.name}</a></li>
   </#list>
  </ul>
</li>