Inburgeringscursus voor Indische Nederlanders 1950 style
De staat der nederlanden vond eind jaren '50 dat de zg. 'Indische Nederlanders' zich zo snel mogelijk dienden aan te passen aan de gebruiken in de nederlandse samenleving.