24 October 2019

122sqn website
122sqn repo gitlab

Bestanden van de case-study naar 122 NEI Squadron staan sinds 13 oktober 2019 grotendeels als 'repository' op GitLab. Deze zijn inmiddels 'vertaald' in een website[1].

Hiermee is voor geïntresseerden of toevallige voorbijgangers de voortgang grotendeels gevisualiseerd. Op de GitLab repository staan enkele bestanden die -nog- niet zijn opgenomen in de website.

In de repository staat over diverse jaren verzameld onderzoek naar het 122(NEI)squadron.

Significante rol

Het in Medan gelegerde squadron speelt een significante rol in mijn naaste familie. Mijn opa werkte ervoor en later woonden mijn oma, moeder en oom in Medan op het terrein van de vliegbasis. We spreken over de periode tussen 01-11-1946 en 15-04-1950.

Weinig bekend

In de loop der jaren vonden anderen mijn verhalen en foto’s van het squadron, waarna hun kennis en foto’s werd toegevoegd.
Over dit met P-51 Mustang jachtbommenwerpers uitgerustte squadron ML-KNIL is nog steeds relatief weinig bekend. Ik hoop dat in de loop der jaren de grotendeels onbekende geschiedenis van het squadron verder in kaart kan worden gebracht.

Werkt u mee?

Voor eenvoudige samenwerking is de GitLab repository openbaar bereikbaar voor aanvullingen en opmerkingen.
Discussie kan ook worden gevoerd in het Discord '122-nei-sqadron' kanaal. Tenslotte kun je opmerkingen kwijt in 'Disqus' onder dit bericht.

Werkt u mee?


1. Ik heb hiervoor de 'static site generator' 'Hugo' gebruikt