02 September 2019

#woii #slachtoffers #asia #indië #herdenken #gedenken #nadenken #statistiek

Project Augustus heeft als doel om alle beschikbare aantallen van slachtoffers in Nederlands-Indië / Indonesië tijdens en na de 2de Wereldoorlog in 1 document bij elkaar te zetten.

‘Al zijn de exacte aantallen niet altijd bekend, en al weten we vaak niet hoe de slachtoffers aan hun einde zijn gekomen, het streven om zo adequaat mogelijke gegevens te achterhalen is van belang voor hen die hen willen herdenken, maar ook voor een dieper inzicht in onze geschiedenis.’ Volgens ons geldt dit echter niet alleen voor Nederlandse slachtoffers.
— Voorwoord Regina Grüter
tweede druk 'De doden tellen' van Nationaal Comité 4 en 5 mei

Tot nu toe zijn er 6 afzonderlijke delen gepubliceerd. Dit document combineert ze allemaal: https://www.roelbazuin.nl/project/augustus

Project Augustus is een publiek toegankelijk experiment met GIT[1].

Git is gebruikt voor 'versioning' bij het in Asciidoc[2] schrijven van artikelen gebaseerd op relevante data en referenties.
In principe kan iedereen commentaar leveren of data aanvullen op de repository op Gitlab.

Als experiment heb ik alle data en documenten ook op Gitlab geplaatst.


1. Git is a free and open source distributed version control system - https://git-scm.com/
2. AsciiDoc is a text document format for writing notes, documentation, articles, books, ebooks, slideshows, web pages, man pages and blogs. - http://asciidoc.org/