04 September 2019

#woii #herdenken #gedenken #nadenken

"Werkelijk begrip van de geschiedenis bereik je alleen door oog in oog te staan met de mensen van vroeger"

Alle tabellen uit Project Augustus bij elkaar. Voor de liefhebbers.

Table 1. 'alle slachtoffers' NEI
Groep periode Slachtoffers Opmerkingen

Militairen nl

42-45

8.498

POW Jappenkampen

Militairen nl

46-49

4.585

'Politionele acties' / Onafhankelijkheidsstrijd

Militaire nl

45-63

6.177

'Politionele acties' en Nieuw-Guinea 1950 - 1963

Militairen Nieuw-Guinea

50-63

176

Onafhankelijkheidsstrijd 1950 - 1963

Militairen ind

45-49

100.000

'Politionele acties' / Onafhankelijkheidsstrijd

Romusha’s ind

42-45

200.000

Tijdens bezetting

Heiho’s ind

42-45

40.000

Tijdens bezetting

Burgers ind

42-45

4.000.000

Tijdens bezetting

Burgers ind

45-49

250.000 - 300.000

'Politionele acties' / Onafhankelijkheidsstrijd

Burgers nl (geïnterneerd)

42-45

10.580 - 16.800

Tijdens bezetting

Burgers nl (geïnterneerd)

45-46

2.000

Bersiap / Onafhankelijkheidsstrijd

Burgers nl (niet geïnterneerd)

45-46

5.500

Bersiap / Onafhankelijkheidsstrijd

Burgers div (Dwang prostituees)

42-45

200.000

Tijdens bezetting 1932-1945

Burgers nl (Dwang prostituees)

42-45

200-400

Tijdens bezetting

Burgers ind (Dwang prostituees)

42-45

30.000

Tijdens bezetting

Het aantal militaire en burger slachtoffers in de Pacific regio is enorm: rond 36.000.000. Anders gezegd: 50% van alle slachtoffers in de tweede wereldoorlog [1]

Table 2. Casualties in the Pacific War
Nation Killed/missing Wounded Prisoners of war Civilian deaths

Australia

9470

13997

21726

China

4.000.000

3.000.000

18.000.000

India [2]

6860

24.000

68.890

2.000.000

Japan

1.740.000

94.000

41.440[3]

393.400

Netherlands East Indies

8.498

42.233

4.000.000

Philipines

1.000.000

United Kingdom

5.670

12.840

50.016

United States

11.606

253.142

21.580

Blank entries indicate that estimates are unavailable, but the numbers likely are small
Table 3. Slachtoffers in NEI
Nation Army Killed/ missing Army Prisoners of war Civilian deaths

Netherlands East Indies

8.498a,b

42.233b

4.000.000c

 1. Exclusief militaire slachtoffers van de periode tussen 15 augustus 1945 en 1 januari 1963, waaronder het conflict om Nieuw-Guinea in 1962. Totaal 6.177 (Kolonel b.d. J.W. de Leeuw)
  Exclusief slachtoffers van andere landen vgl VS, Engeland, India, Nieuw-Zeeland

 2. Zie tabel 2
  Exclusief POW’s van andere landen vgl VS, Engeland, India, Nieuw-Zeeland

 3. John W. Dower cites a UN report that estimated 4 million famine and forced labor dead during the Japanese Occupation of Indonesia. [4]
  “The total number who were killed by the Japanese, or who died from, hunger, disease and lack of medical attention is estimated at 3,000,000 for Java alone, 1,000,000 for the Outer Islands. Altogether 35,000 of the 240,000 Europeans died; most of them were men of working age.”
  The Dutch Red Cross reported the deaths in Japanese custody of 14,800 European civilians out of 80,000 interned.

Table 4. POW NEI < aug. 1945
Geinterneerden Totaal Omgekomen

Koninklijke Marine

3.847

648

KNIL

36.869

7.552

KNIL hulpcorpsen

1.517

300

Totaal

42.233

8.498

Table 5. Indonesiërs
- Totaal Omgekomen Groep Opmerkingen

Javanen en Madoerezen

2,5 - 4 miljoen

Indonesiërs

Voornamelijk door honger

Romusha’s Java

2,6_tot_12,5 milj

8.441

Indonesiërs

van hoogleraar caroline tsai

Romusha’s Buitengewesten

300.000

165.000

Indonesiërs

oa Birma

Romusha’s birma

2.800

Indonesiërs

caroline tsai

Romusha’s borneo en halmaheira

12.100

Indonesiërs

caroline tsai

Romusha’s andere nationaliteiten

190.000

152.000

Indonesiërs

Chinezen, Maleiers en Tamils naar Birma

Heiho’s

60.000

32.500

Indonesiërs

Heiho ex KNIL

15.000

7.500

Indonesiërs

PETA

57.000

Indonesiërs

By the end of the war, there were a total of 69 battalions (daidan) in Java (around 37,000 men) and Sumatra (approximately 20,000 men)

Table 6. Geïnterneerde Europese burgers
- Totaal Omge komen Opmerkingen

Europese Burgers

96.400-110.000

10.580-16.800

Schattingen. Japanse stukken verloren gegaan

Java

82.600

ca. 29.000 mannen, ca. 25.000 vrouwen en ca. 29.000 kinderen

Sumatra

13.200

1.200 personen van andere nationaliteit (w.o. ca. 700 Britten)

Grote Oost

4.140

Op Celebes geconcentreerd, uitgezonderd ca. 500 op Ambon

Borneo

500

300 personen in juli ’42 naar Brits-Borneo

Table 7. Niet-geïnterneerde Europeanen
- Totaal Om gekomen Groep Opmerkingen

niet-geïnterneerde Indo-Europeanen

220.000-240.000

3.500

Buiten kampers

Slachtoffers Bersiap op 3.500 geschat (ODO).

niet-geïnterneerde Indo-Europeanen

20.000

Buiten kampers

Dit aantal (Bussemaker) wordt gezien als zeer discutabel, doordat onderbouwing ontbreekt.

Arrestaties Kenpeitai [5]

15.000

12.000

Buiten kampers

(Indo-)Europeanen, Indonesiërs en Chinezen. 5.000 werden geëxecuteerd. 7000 stierven in gevangenschap

Table 8. Comfort Women
- Totaal Om gekomen Groep Opmerkingen

Totaal Comfort Women

200.000

Dwang prostituees

Europese vrouwen

200-400

Dwang prostituees

geïnterneerde Nederlands-Indische en Nederlandse vrouwen in Japanse bordelen in Nederlands-Indië

Indonesische vrouwen

30.000

Dwang prostituees

Japanse bordelen in Nederlands-Indië

Koreaanse vrouwen

80.000

Dwang prostituees

Japanse of de Taiwanese vrouwen

20.000

Dwang prostituees

afkomstig uit de door Japan bezette gebieden

Table 9. Militaire slachtoffers 'Politionele acties' 1946-1949
- Totaal Omgekomen Ziekte en ongeval Totaal

KL

70.000

1602

907

2.509

KNIL

40.000

722

1098

1.802

Mariniersbrigade

5.000

155

101

256

Totaal

115.000

2.479

2.106

4.585

Table 10. Indonesische militaire slachtoffers 1945-1949
Omschrijving Omgekomen

Republikeinse strijdkrachten

100.000 [6]

Republikeinse strijdkrachten Java en Sumatra

47.000 [7]

Table 11. Militaire slachtoffers 'Politionele acties' en Nieuw-Guinea 1945 - 1963
Omschrijving Omgekomen [8]

Gevechtsverliezen (inbegrepen vermoord)

3.281

Niet-gevechtsverliezen (ziektes, ongevallen, executies etc.)

2.134

Doodsoorzaak onbekend

762

Totaal 1945 – 1963

6.177

Table 12. Militaire slachtoffers Papua Nieuw Guinea 1950 - 1962
Omschrijving Omgekomen

KL en MLD

27 [9] / 27 [10]

KNIL

64 [9]

Marine

79 [9] / 76 [10]

Papua Vrijwilligers Korps

6 [10]

(Ingezet 30.000 [11]) Totaal

176

Table 13. Indonesische burger slachtoffers 1945-1949
Omschrijving Omgekomen Opmerking

Burgerbevolking op Java

75.636

Christiaan Harinck, Nico van Horn en Bart Luttikhuis [12]

Burgerbevolking op Sumatra

10.489

Christiaan Harinck, Nico van Horn en Bart Luttikhuis [12]

Burgerbevolking op Java en sumatra

46.818

1 januari 1949 tot 10 augustus 1949. Petra Groen [12]

Burgerbevolking op Zuid-Celebes

3256 - 6500

cijfers van het HKGS - historicus Willem IJzereef [12] tussen januari 1946 en maart 1947.

Chinezen

?

Zuid-Molukkers [13]

490 [14]

Gekomen om terug tegaan maar gebleven [15]

Burgerbevolking totaal [16]

250.000 - 300.000

Frederick [17]

Burgerbevolking totaal

150.000

Theodor Holman [18]. door Nederlanders gemaakte slachtoffers (100.000 de Jong), inclusief onderling Indonesisch geweld (Remco Raben en Gert Oostindie)

Burgerbevolking totaal

2.4 milj.

Pierre van der Eng [19]

Burgerbevolking totaal

25.000 - 100.000

Australische historicus Adrian Vickers [12] op basis van een overzicht van vooral Indonesische geschiedschrijving.

Burgerbevolking totaal

97.421.

Christiaan Harinck, Nico van Horn en Bart Luttikhuis [12]. totaal aantal gesneuvelde Indonesiërs, onduidelijk hoeveel daarvan strijders en hoeveel burgers. In de militaire rapportage worden alle doden opgevoerd als ‘vijandelijke verliezen’.

Table 14. Europese burgerslachtoffers november 1945 - mei 1946 (Bersiap)
- Aantal Omgekomen Groep Opmerkingen

Europese Burgers > nov 1945

50.000

2.000

Burgergeïnterneerden

Door Indonesische nationalisten Dit aantal nam snel af door vertrek van Indo-Europeanen. Bussemaker: omgekomen door ziekte en/of ouderdom gevelde Nederlanders in de Bersiapkampen voornamelijk ouderen en kinderen. Niet in genoemde 3.500 Bersiapslachtoffers

niet-geïnterneerde Indo-Europeanen

220.000-240.000

3.500

Buiten kampers

Hoeveel niet-geïnterneerde (Indo-)Europeanen er in totaal van de honger en andere ontberingen zijn omgekomen is niet bekend. Slachtoffers Bersiap op 3.500 geschat (ODO). Eind 1948 waren er in heel Indië nog circa 2.500 Europeanen zoek, wo personen in die in de Japanse bezettingstijd spoorloos waren verdwenen.

Bersiap slachtoffers >1945-1946

11.262

Buitenkampers

ODO May 1947. working from lists of registered citizens. We shall never know how many unregistered Eurasians were involved.

Bersiap slachtoffers >1945-1946

20000 – 30000

Buitenkampers

William H Frederick op Indisch4Ever

Bersiap slachtoffers >1945-1946

300.000

28.000

Buitenkampers

Indische Pensioenbond. 8,000 deaths and 20,000 missing. Niemand lijkt te kunnen aangeven hoe dit cijfer tot stand is gekomen en wat de oorspronkelijke bron van deze bewering is.


1. The Pacific War Online Encyclopedia http://www.pwencycl.kgbudge.com/C/a/Casualties.htm
2. Includes only losses in ground combat.
3. Prior to 15 August 1945.
5. The Kenpeitai (憲兵隊, /kɛnpeɪˈtaɪ/)) was the military police arm of the Imperial Japanese Army from 1881 to 1945 - https://en.wikipedia.org/wiki/Kempeitai
6. L.de Jong, who in a footnote to his Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog claimed that 100,000 was the generally accepted number
7. Marsroutes en Dwaalsporen (1992) ,Petra Groen: van 1 januari tot 10 augustus 1949
8. Periode 15 augustus 1945 en 1 januari 1963 (Kolonel b.d. J.W. de Leeuw). Politionele acties inclusief het conflict om Nieuw-Guinea in 1962
10. Nederlandse doden in Nieuw-Guinea van 1945 tot 1963 - https://papuaerfgoed.org/nl/node/20187
16. The killing of Dutch and Eurasians in Indonesia’s national revolution (1945–49): a ‘brief genocide’ reconsidered - https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14623528.2012.719370?journalCode=cjgr20#.UoojW-K42et
19. berekende het demografische gat- het verschil tussen de normaliter te verwachten en de daadwerkelijke bevolkingsgroei – voor de hele jaren veertig in Indonesië liefst 2,4 miljoen bedroeg: een teken dat niet alleen oorlogsgeweld maar ook hongersnood en andere ontberingen grootschalige gevolgen hadden in deze periode. - https://javapost.nl/2017/08/12/