07 August 2012

#zwerfjongeren #eropaf #huisbezoek #samenwerking #jongerenwerk

Eerste versie geschreven op 2012-08-07

Het derde deel van dit verhaal speelt zich ~ 30 jaar geleden af.

Soms vraag ik me af hoe het nu met 'Harrie' is..*

De tekst uit 2012 vond ik in een hoekje van een van mijn NAS'. En is nog steeds actueel.

Sinds 1990 - ~ het jaar waarin het verhaal zich afspeelt - is het aantal zwerfjongeren verdubbeld [1].

In 2010 zijn er gemiddeld ongeveer 5 zwerfjongeren per 10.000 inwoners. In 2016 7 zwerfjongeren per 10.000 inwoners.

Bestendiging

Mijn AMW-contact en de jeugdagent hebben een plan. In ruil voor het doorgeven van namen zal worden geprobeerd hem buiten het justitiele traject te houden. De Officier van Jusitie stemt toe onder voorwaarde dat Harrie een plaats krijgt in een opvanghuis en begeleid wordt. Ik stel de vader op de hoogte van de recente gebeurtenissen en zegt toe financieel te steunen als dat nodig is. Harrie heeft het na een nachtje in de cel niet naar zijn zin en zit er apatisch bij. Aanvankelijk weigert hij zijn maten te verlinken.

Resultaat

Het vinden van een plek in een crisisopvang valt echter niet mee. Alles zit vol en we willen hem niet in de regio onderbrengen. Een frisse start, liefst ver weg van zijn kornuiten. Gelukkig wordt na een paar dagen een plek gevonden. Inmiddels zijn de kornuiten opgepakt en voorgeleid. Harrie laat maanden later weten in een begeleid woonproject terecht te zijn gekomen met uitzicht op een eigen huis. Er is weer contact met vader en hij heeft een vriendin.

Soms komt het toch goed..

Meer dan 20 jaar na dit verhaal is de jeugdsector bezig met discussies[2] over 'wel of geen hulpverlening', 'eropaf', 'samenwerken met politie of niet' enzovoort. Ja, ja en ja. Natuurlijk. Je doet wat goed is. Behoort dat te doen.

Is er vraag, reden om strucuur te bouwen, je producten of jezelf te verbeteren? Doen.

In de jaren volgend op het verhaal bouwde ik het eerste multidisciplinaire team. Onderwijs, het AMW, Jeugdzorg en politie participeerden. We konden vergelijkbare gevallen eerder, makkelijker en beter oplossen. Resultaat van een tijdje pionieren, tegen de stroom in zwemmen, volhouden. Voor die tijd ongehoord.

Het succes van die samenwerking leidde naar een wekelijks spreekuur door het AMW in het Jeugdcentrum. De hulpverlener vond dat 'ie meer 'outreachend' bezig moest en wilde dat al doende leren. En zo geschiedde. Hierop aansluitend bouwden we een JIP [3] met een dependance in de bibliotheek. Voor die tijd ongehoord.

Het jeugdcentrum zelf fungeerde als eerste uitvalsbasis. Vindplaats, zoals dat ook wordt genoemd. Dus ja: je hebt ook een 'basisvoorziening' nodig. Een plek waar kinderen komen, jongeren de activiteiten bezoeken, met elkaar in contact komen, van elkaar leren. Het geheel gedragen door vrijwilligers, de lokale gemeenschap betrokken in besturen en commissies die mee nadenken over beleid en uitvoering. In deze tijd ongehoord.

De woorden van nu: 'participatie', 'betrokkenheid', 'nieuwe stijl', 'wijkgericht', 'vraaggericht', 'resultaat en effect', 'eropaf', zijn niet nieuw [4]. Hebben hooguit een andere bijklank. Rest de vraag waarom de sector andermaal de weg kwijt is en net als begin 1980 zonder al te veel commentaar wordt wegbezuinigd. Gelukkig zijn er altijd wel pioniers en doeners te vinden.

→ Voor de kids die het nodig hebben.


2. ruim 30 jaar later: nog steeds ..
3. Jongeren Informatie Punt
4. 2019: kantelen, talentontwikkeling, verbinden