13 July 2019

Gas en CO2

morethan200l
A global boom in natural gas pipelines and terminals is putting the energy industry on a "collision course" with the Paris climate goals, according to a new analysis of investment in the world’s new favourite fuel.
— https://m.phys.org/news/2019-07-natural-gas-boom-collison-climate.html

"There is growing concern over the environmental cost of gas, for while it is better for the planet than coal, it also produces the potent greenhouse gases that are warming our atmosphere." [1]

"Human activities since the beginning of the Industrial Revolution (around 1750) have produced a 45% increase in the atmospheric concentration of carbon dioxide (CO2) [2], from 280 ppm in 1750 to 406 ppm in early 2017". [3]

"Should greenhouse gas emissions continue at their rate in 2019, global warming could cause Earth’s surface temperature to exceed historical values as early as 2047, with potentially harmful effects on ecosystems, biodiversity and human livelihoods. At current emission rates temperatures could increase by 2 °C, which the United Nations' IPCC designated as the upper limit to avoid "dangerous" levels, by 2036". [3]

Klimaatakkoord

5467153899 1f3e71b93e o 1160x670
Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem.
— https://nl.wikipedia.org/wiki/Energietransitie

De aanleiding voor de 'energietransitie' in Nederland is de 'Paris Agreement' uit december 2015 [4]. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen.

Elk land bepaalt en zorgt voor uitvoering van maatregelen. In Nederland heet dat het bij elkaar gepolderde 'klimaatakkoord' [5] Het met de vaderlandse 'energietransitie' verbonden beleidsdoel is de toename van de wereldgemiddelde temperatuur houden tot ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau.

Er wordt zwaar ingezet op het terugdringen en uiteindelijk stoppen van het gebruik van gas. In de volksmond 'van het gas af'. In 2050 mag vrijwel geen enkele woning nog met aardgas worden verwarmd.

energie gebruik kosten 02

Kosten en inkomsten

We hadden al gemerkt dat de kosten voor energie de neiging hebben om elk jaar te stijgen. Ondanks maatregelen die in huis werden genomen.
Dat geeft reden tot zorg.

Overheidsbeloftes sinds 2012 'we gaan er alemaal op vooruit' en recentelijk in 2018 kwamen niet uit en kunnen allemaal op de grote hoop van onbetrouwbaarheid van de landelijke overheid.

De inkomsten daarentegen hebben niet de neiging om te stijgen. Althans niet in relatie tot de stijgende uitgaven.
Dat geeft reden tot zorg.

Wat te doen

Anders dan de propaganda rond 'van het gas los' en bijbehorende landelijke paniek is veel onduidelijk. Voor huiseigenaren is het grotendeels een raadsel of en wat er aan subsidie beschikbaar komt bij de overduidelijk forse investeringen.[6]

De gestelde einddatum wordt nogal eens vergeten in de gas-propaganda. In 2050 ben ik een 90+er.
Voor de komende jaren is het primaire doel inkomsten en uitgaven in balans te houden.


1. Natural gas boom on 'collison course' with climate goals - https://m.phys.org/news/2019-07-natural-gas-boom-collison-climate.html
4. Paris Agreement - At the Paris climate conference (COP21) in December 2015, 195 countries adopted the first-ever universal, legally binding global climate deal.- https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
6. Behalve wat korte termijn gepruttel