03 August 2019

In 2050 mag vrijwel geen enkele woning nog met aardgas worden verwarmd.
In 2050 ben ik een 90+er.

"Het klimaat" laat ons hier thuis niet onberoerd. De - ouder wordende - mens is gemiddeld genomen niet in bijzondere mate bezig met abstracte problemen op meso of macro niveau. Met een glaasje erbij kan 'de toestand in de wereld' nog weleens onderwerp van gesprek zijn..

Het speelt -pragmatish gezien - echter geen enkele rol in het dagelijks leven. Al dan niet noodgedwongen.

Pragmatisch gezien telt alleen het micro niveau.

"Hoe gaat het met de kinderen". "O jee, de buurvrouw ligt weer in het ziekenhuis". "Ik word ziek van dat nieuwe medicijn". "De hond is doof". "Het wordt lastiger met rondkomen". "Heb je nog iets gehoord van .. " …​ …​

Ondertussen ..

  • De dagelijkse boodschappen worden steeds duurder.

  • Gemeentelijke heffingen zijn in 2019 ineens 20% hoger [1].

  • TV kijken en internet kost ons €550.00 per jaar.
    Whaaaat? Water en energie in 5 jaar bijna €500,00 gestégen? [2]

  • Zorgkosten zijn in 3 jaar met € 140,00 gestegen. Als ik mijn eigen bijdragen met rust had gelaten, was dat natuurlijk minstens het dubbele geweest, zoals van mijn partner met aanvullend pakket.

  • De pensioenen alwéér bevroren.

  • Aftrek ziekteuitgaven wéér drastisch verkleind?

De kosten voor zo’n beetje alles hebben de neiging om elk jaar te stijgen.
De inkomsten hebben de neiging om te dalen.
Dat geeft reden tot zorg.

Het is ontroerend eenvoudig om te begrijpen dat voor de komende jaren het eerste en belangrijkste doel is om inkomsten en uitgaven in balans te houden. Onder vrienden en leeftijdsgenoten horen we dat met enige regelmaat. Inclusief de daarbij behorende zorgen.

Het is lastig.
Sinds 2015 zijn onze jaarlijkste kosten minimaal met € 750,00 gestegen. Dat is ruim € 60.00 per maand. De teruggave belasting is met een veelvoud daarvan verminderd.
Dweilen met de kraan open.

Budgettransitie

De zowel bejubelde als onbeminde 'energietransitie' is in de praktijk een 'budgettransitie'.

De meest besproken en per akkoord vastgelegde maatregel in dit land is dat aardgas aansluitingen in woningen moeten verdwijnen. Geheel in stijl met het vaderlandse bestuur betekenen de hiermee in verband staande 'stimuleringsmaatregelen' het duurder maken van gas. En het belasten van CO2. En meedoen met een wereldwijde handel in CO2.

In de praktijk komt het neer op verhogen van belastingen op energie.

Als gevolg van de ophitserige propaganda rond 'van het gas los' en de daaropvolgende landelijke paniek is veel onduidelijk. Voor huiseigenaren is het een raadsel of en wat er aan subsidie beschikbaar komt bij de forse investeringen.

Micro niveau

De gas gestookte CV in huis was 26 jaar oud. Soms hadden we het idee dat de kopjes in de kast rinkelden als het ding aansloeg. Het was de allerbeste HR-ketel van toen. 60% rendement. Het ding is vervangen voor een nieuw apparaat. 93% rendement. En stil man!

We verwachten van deze investering een verminderd gasverbruik. En daarmee minder uitgaven. Met het oog op de toekomst hebben we een hybride variant gekozen.


1. Het directe gevolg van lokale 'ambities' in de 'energietransitie' en CO2 reducties
2. Het directe gevolg van landelijke 'ambities' in de 'energietransitie' en CO2 reducties