10 August 2019

#vanhetgaslos #gasloos

Natuurlijk gas

'Van het gas los' is zo’n typische 'marketing kreet' om aandacht te vragen voor een 'haagse doelstelling' door verspreiding van onrust en angst. Zonder in te gaan op context en achtergrond. Je vraagt je af waarom. En in wiens belang dat is [1].

De vraag naar gas zal nog tot 2030 toenemen, becijferen onderzoekers van University of Groningen. En zelfs in 2050 zal de totale Nederlandse gasconsumptie nog altijd ongeveer 30 miljard kuub zijn [2] [3]

Toen in 2018 mijn gas gestookte CV het na 26 jaar praktisch opgaf, zaten we midden in de golf 'van het gas los' propaganda.

Het kostte me enige tijd om uit te vissen waar het om ging, met welke termijnen rekening gehouden moesten worden en wat de alternatieven zouden kunnen zijn voor mijn kennelijk snel ouderwets wordende manier van verwarmen, douchen en koken [3].

CV Ketelverbod

Een mens wordt even bleek om de neus als je verneemt dat er in naar aanleiding van het 'het klimaatakkoord' een verbod op CV ketels zou worden ingesteld. Zonder énige referentie naar welk verwarmingsapparaat je zou kunnen gebruiken als alternatief.

De ketelboeren die we om offertes vroegen, weten het ook niet. Bij een 'energiebeurs' eerder dat jaar konden de standhouders niet veel meer dan onsamenhangend stotteren en hun waren aanprijzen. Waaronder de toen alom bejubelde 'warmtepompen' [4]. In verband met het geluid wat die dingen produceren [5], maakt men zich inmiddels 'zorgen' en zijn er nieuwe richtlijnen in de maak [6]. O jee.

De al dan niet begrijpelijke idioterie van het ketelverbod is voorlopig van de baan, maar in 2025 wordt alsnog bekeken of een verbod nodig is [3].

Middellange termijn

"In a world where millions of lives and livelihoods are already being destroyed by rising global temperatures, there is no future in fossil fuel growth." [7]

Natuurlijk snapt iedereen dat er op enig moment een einde komt aan het verbranden van fossiele brandstoffen. Het 'Paris Climate Agreement' uit 2015 lijkt een wereldwijde basis gelegd te hebben voor planning en actie. Het 'klimaataccord' vult dat vooral voor de middellange termijn nationaal in.

Er gaapt een forse kloof tussen theorie en werkelijkheid. Zo zien we dat het installeren van nieuw hoog rendement cv-installaties het meeste oplevert. [8]
Vanuit de overheid blijft het tot nu toe bij een mooie ambitie. Er is zelfs niet het begin van een concreet plan van aanpak [9].

Ok. Een gasgestookte CV it is. Wat nog meer..

Belastingen

"Increasing the tax on gas and lowering the tax on electricity will make insulation and sustainable heating more appealing" [10].

Is natuurlijk de grootst mogelijke klets. Verzonnen door een overijverig ambtenaartje en op wonderbaarlijke wijze overgenomen door het landelijke politieke apparaat.

Concreet:

  1. Een verhoging van gas met 5.5 ct betekent voor mijn verbruik ~ een € 65.50 hogere gasrekening in 2020. Een verlaging van electra met 2.7 ct (hoog tarief /klein tarief /alles?) zou € 66.30 opleveren. Oftewel: € 0.78 winst. Per jaar..

  2. Een met 20 ct/m3 verhoging van gas en verlaging van electra met 7.34 ct/kWh, gecombineerd met een belasting voordeel van €81 zou me €23.00 opleveren. Per jaar..

Niks appealing. Alsof dergelijke 'winst' gaat leiden tot investeringen in isolatie, electrisch verwarmen [4] en koken.

Ok. Een gasgestookte CV it is. Wat nog meer..

Eigen huizen zonder gas

102,500 bestaande huurpanden gasloos in 2021 [11]. Oftewel 4% van de 2.268.383 huurwoningen. Sprakeloos word je er van.

In 2021 zijn '75% nieuwe huizen gasloos'. Het aantal nieuwe huizen wat wordt gebouwd daalt sterk. Prognoses voor 2019 spraken van ~50.000. Als hetzelfde aantal in 2020 wordt opgeleverd, zijn 150.000 nieuwe, voornamelijk koopwoningen, gasloos. Netto dus ~ 252.500 woningen zonder gasaansluiting. Op een totaal van ~ 8 milj. woningen.

Welke acties eigenaren van de pakweg 4.5 miljoen koopwoningen moeten en kunnen ondernemen is niet duidelijk. In de haagse plannen en voornemens althans.

Voor het moment houden we het bij een hybride CV ketel [12], slim genoeg om op een later moment te kunnen communiceren met een warmtepomp of andere apparatuur en installaties. Als bonus produceren we nu al minder CO2 [13].

Alternatieven waarover is nagedacht:

Behalve aanschafkosten is het energiegebruik en zijn daarmee de jaarlijkse kosten bij ons thuis leidend [14] [15] [16]. We weten al een tijdje dat de uitgaven de komende jaren -sterk- zullen stijgen. Door het betere rendement van de nieuwe CV ketel hopen we dat we minder gas gaan gebruiken.

Voor de toekomst lijkt, puur financieel gezien, kiezen voor een lucht/water of hybride opstelling [17] het meest interessant.


1. Je kunt van alles lezen op klimaatakkoord.nl
2. Electrification will cause major increase in gas demand in the Netherlands - www.rug.nl/news/2018/05/electrification-will-cause-major-increase-in-gas-demand-in-the-netherlands
3. Energie Transitie - #02 - Klimaatakkoord - Natuurlijk Gas - Cijfers en planning - www.roelbazuin.nl/project/energie/energie_transitie_02_klimaatakkoord_cijfers_en_planning.html
6. Nieuwe geluidsnorm lucht/water warmtepomp ter discussie - warmtepomp-weetjes.nl/topics/nieuw-geluidsnorm-luchtwater-warmtepomp-ter-discussie/
11. Aantal Nul Op de Meter woningen loopt flink achter op doel - warmtepomp-weetjes.nl/topics/aantal-nul-op-de-meter-woningen-loopt-flink-achter-op-doel/
12. Hybride warmtepomp – Warmtepomp CV ketel combinatie - warmtepompplein.nl/hybride-warmtepomp/
13. Hoogleraar TU Eindhoven: 'Nu van het gas af leidt alleen tot meer CO2-uitstoot' - warmtepomp-weetjes.nl/topics/hoogleraar-tu-eindhoven-nu-van-het-gas-af-leidt-alleen-tot-meer-co2-uitstoot/
16. Warmtepomp installatie keuze vergelijk -kosten - warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/kosten/
17. Hybride warmtepomp een tussenoplossing naar gasloos ?! - warmtepomp-weetjes.nl/soorten/hybride-warmtepomp/