28 January 2021

Het rendement op de investering van de zonnepanelen was in 2020 uitstekend. Een halvering van zowel de energiekosten als het maandbedrag. En 1218 kg minder CO2 uitstoot. Dat geeft reden tot tevredenheid. Voor nu.

De installatie is in 2019 aangeschaft via een 'Collectieve Inkoop Zonnepanelen' actie van de vereniging 'Eigen Huis’[1]. Er liggen 9 JA Solar JAM6 300 full black zonnepanelen[2] op het dak, gestuurd door een Growatt 2500MTL-S omvormer.

Er werden eveneens offertes opgevraagd bij een aantal regionale ondernemers. De follow-up gaf bij geen van hen een comfortabel vertrouwen. Toegegeven: dat ik een van hen als een 'zonnepaneel cowboy' betitelde in een offerte gesprek, had daar vermoedelijk enige invloed op.. Het gegeven dat VEH de uitvoering in de gaten hield, was positief.
Belangrijker: de offertes waren fors duurder dan het aanbod van VEH.

Energieverbruik

Als resultaat van diverse maatregelen is de trend in het stroomverbruik bij ons thuis sinds enkele jaren sterk dalend. Na de installatie van een nieuwe hybride HR ketel in 2018 is ook nog eens 30% minder gas verbruikt.

De eind 2019 geïnstalleerde zonnepanelen leverden 229 en in 2020 2450 kWh. Die opbrengst lag 1004 kWh hoger dan het werkelijke gebruik en werd teruggeleverd aan het net. In de grafiek zichtbaar als negatief stroomverbruik.

Mijn energie provider betaalde ons in 2020 hetzelfde voor de teruglevering als wat we er zelf per kWh voor betaald hebben. Deze zg. 'terugleververgoeding' [3][4] kan per provider verschillen en is onderdeel van de 'salderingsregeling' van de Rijksoverheid [5][6].

Redenen voor tevredenheid.

Energiekosten

De dalende trends in het energieverbruik vertaalden zich niet direct in lagere kosten, aangezien sinds enige jaren de kosten voor inkoop van energie een sterk stijgende trend laat zien. Een trend die met een paar ledjes en marginaal gefreubel niet kan worden gekeerd.

Geen verrassing.

De investeringen in CV en zonnepanelen hadden wel het gewenste resultaat: significant lagere jaarlijkse kosten en een daarmee samenhangend lager maandbedrag. Ten opzichte van 2019 betalen we in 2021 per maand ruim 40% minder.

Dat geeft ook reden voor tevredenheid.

Rendement op investeringen

Het rendement van de investering op onze zonnepanelen in 2020 ligt rond de 10%. De spaarrekening heeft een rente van 0% en tendeert naar negatief..

ROI in brede zin heeft behalve een besparing van 1218 kg CO2 uitstoot een verhoging in comfort opgeleverd door de betere werking van de nieuwe CV.

Het meest tevreden waren we met de constatering dat we een beter evenwicht tussen inkomsten en uitgaven hebben gerealiseerd. Voor nu.

  • De landelijke plannen voor belastingen op gas in het 'Klimaataccoord' spreken van een verhoging van 20 ct/m3 op een nader te bepalen tijdstip[7]. Effectief zou dat neerkomen op een verhoging van ongeveer €200,-- per jaar.

Rendement op zonnepanelen is afhankelijk van de salderingsregeling /terugleververgoeding. Tot 1 januari 2023 worden de thuis opgewekte KWh-tjes afgetrokken van je eigen energieverbruik.
  • Met verkiezingen om de hoek en gegeven de staat waarin het land en haar overheid zich momenteel bevindt, is het onmogelijk voorspellingen te doen over het voortbestaan van de 'salderingsregeling'.
    We houden ons niet bezig met 'terugverdientijd' [8]. In de geprognostiseerde 5 - 6 jaar kan er van alles gebeuren. Misschien zijn CV ketels dan wel verboden.


1. Vereniging 'Eigen Huis'. - www.eigenhuis.nl/
2. 9 panelen leveren in theorie 2315 kWh per jaar
4. De hoogte van de terugleververgoeding is niet bij iedere energieleverancier gelijk - www.energievergelijk.nl/onderwerpen/terugleververgoeding
6. De afbouw in stapjes tot 2031 is op het moment van schrijven nog een voorstel.
7. Middellange termijn planning Klimaatakkoord mbt Gas - Klimaatakkoord - Natuurlijk Gas - Cijfers en planning