17 December 2019

Het vergeten Leger

De Staat der Nederlanden zette in de jaren 1945-1949 ruim 200.000 militairen in hun voormalige kolonie Nederlands-Indië. Veteranen noemen het ook wel Het Vergeten Leger [1].

Updated 2021-07-01

Dienst plichtigen werden geheel tegen hun zin, door de toenmalige regering opgeroepen en gedwongen naar Nederlands-Indië te gaan. Dit was volledig in strijd met het artikel 192 van de toen geldende Nederlandse grondwet.

— Nederlandse Regering had lak aan de Grondwet.
https://myindoworld.com/nederlandse-regering-had-lak-aan-de-grondwet/

Het 'Vergeten Leger' bestond uit ~ 95.000 dienstplichtigen, ~ 25.000 oorlogsvrijwilligers.[2], 'enkele duizenden beroepsmilitairen', ~ 70.000 KNIL militairen en 30.000 Indonesische militairen [3] [4] [5].

6.243 militairen komen om [6] [7] en liggen begraven op erevelden in Indonesië [8]. Tellen we daar de omgekomen krijgsgevangenen bij op, dan komen de Nederlandse militaire verliezen tijdens de Tweede Wereldoorlog op ruim 16.000.[3] Het Nationaal Indië-monument 1945-1962 werd in 1988 opgericht ter nagadachtenis van hen [9].

Tabel eenheden in Nederlands-Indië

Een deel van de beschikbare informatie over KNIL eenheden is uit diverse bronnen [10] [11] [12] en fora gecombineerd [13].

Met Datawrapper[14] zijn de gegevens met ~270 records een doorzoek- en sorteerbare Database Nederlands-Indië Veteranen geworden.


1. Het Vergeten Leger - Nederlandse strijd krachten in het voormalig Nederlands-Indië in de periode 1945-1950 http://www.hetdepot.com/
2. Veteraneninstituut - Nederlands-Indië https://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/
3. Passie voor onze veteranen? Een onderzoek naar berichtgeving over veteranen in de Nederlandse gedrukte media https://sd4590ec8c291c560.jimcontent.com/download/version/1503849330/module/11957085722/name/Jongh%2C%20S..pdf
4. Belanda Hitam ('Zwarte Nederlanders'); In 1936 bereikte het aantal lokaal geworven KNIL-soldaten 33 duizend mensen of ongeveer 77%. Bron: https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fwww.eramuslim.com%2Fsuara-kita%2Fsuara-pembaca%2Fbelanda-hitam.htm
5. 4.000 Ambonese militairen: 3578 soldaten – 1231 onderofficieren, 2341 gewone soldaten en 6 priesters bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Molukkers_in_Nederland
6. Nederlands-Indie en Nieuw Guinea 1945-1962 https://www.lijstvangevallenen.nl/missie/knil
7. De (Indisch) Nederlandse burgers en militairen brachten het verdere verloop van de oorlog vervolgens in respectievelijke internering- en krijgsgevangenkampen door. Duizenden van hen lieten als gevolg van mishandeling, uitputting of ziekte het leven. De omgekomen krijgsgevangen brachten de totale Nederlandse militaire verliezen tijdens de Tweede Wereldoorlog op ruim 16.000.
8. Vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er in het toenmalige Nederlands-Indië eenentwintig erevelden voor de slachtoffers van de oorlog. Anno 2018 zijn er nog zeven Nederlandse erevelden over. https://www.dodenakkers.nl/artikelen-overzicht/oorlog/oorlogsbegraafplaatsen/voormalige-erevelden-in-indonesie.html
9. Nationaal Indië-monument 1945-1962 https://nim-roermond.nl/monumentnim.html
11. Het Depot: 'Het Vergeten Leger' http://www.hetdepot.com/
13. Dank aan hen voor het omvangrijke werk!