15 July 2020

Het herkennen van 40 gezichten op groepsfoto’s van 122(NEI)Squadron en 17VARWA crew is fantastisch. Tegelijkertijd blijven er vele 'onbekenden'. Waaronder de piepjonge soldaten van de KL: de dienstplichtigen en de oorlogsvrijwilligers. MP’s en burger vrijwilligers.

#herkennen #herdenking #WOII #75jaar #KNIL #ML-KNIL #KL #122sqn #17VARWA

Krantenknipsels
Zware gevechten nabij medan
Een oorlogs- correspondent meldt d.d. 12 Maart uit Medan dat sinds enkele dagen zware gevechten tussen Britsche Indiase troepen en Indonesische extremisten in de omgeving van Medan plaats vinden, en wel in het gebied der vroegere tabaksonderneming Two Rivers. De Britten zijn hier in contact met de sterkste en best bewapende bende terroristen welke men tot dusver op Sumatra ontmoet heeft. Officieel is komen vast te staan dat de Indonesiërs, die met geweren en machinegeweren gewapend zijn, door Japanners worden geleid. - https://www.delpher.nl - Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 16-03-1946
Vliegveld Medan onder mortiervuur
In den nacht van 20 op 21 December werden door kwaadwilligen mortiergranaten op het vliegveld gericht, die tot ontploffing kwamen op 20 Meter afstand van een B-25. Voorts werd intensief mitrailleur- en geweervuur uit Zuidelijke richting op het vliegveld afgegeven. In den vroegen morgen werd mitrailleur- en geweervuur afgegeven ten Zuiden van de stad. Aan Nederlandsche zijde geen verliezen. - https://www.delpher.nl, Nederlandsche Dagbladpers te Batavia - 23-12-1946
contactsheet faces wbg 320
624 portretten herkend

Bij welke eenheden horen zij?

Grondtroepen uit Nederland komen in het laatste kwartaal van 1946 naar Sumatra. Tot dan zijn alleen KNIL eenheden actief. Luchtmacht eenheden komen half november naar vliegveld Polonia in Medan.

De groepsfoto’s zijn deels op en rond het vliegveld gemaakt en de als 'onbekend' aangemerkte KL-ers dienden mogelijk in een van de gearriveerde eenheden.

Een aantal portretten zullen behoren tot 122(NEI)Squadron, 17VARWA (op 14 november 1946 aangekomen) of andere luchtmacht eenheden op het vliegveld en nog niet als zodanig zijn herkend.

Portetten

Als we 'face detector' software loslaten op een selectie van 50 groepsfoto’s, worden er meer dan 600 portretten herkend. Niet elk gezicht wordt door de software als portret gezien en er zijn uiteraard dubbele plaatjes. Niet iedereen op de foto’s is soldaat, of werkt op het vliegveld.

Naar schatting blijven er 200 à 300 'onbekenden' verborgen in de foto’s. Zitten daar jongens tussen uit grondtroepen?

Nederlandse grond troepen in 1946 in en rond Medan

In het tweede kwartaal van 1946 werden een aantal KNIL eenheden (her)opgericht: Inf.III, 2-MP III en het Medan Bataljon (Inf.VI) [1][2] [Roeleveld].

 • 2 MP III werd in april 1946 gelegerd in de Nieuwstraat te Medan, naast het gebouw van de Britse MP en verhuisde in augustus naar het Gouverneurskantoor. Met de Britten werden gezamenlijke diensten verricht.

 • De 1e en 3e cie. van Inf.VI werden gelegerd in Helvetia, de 2e cie. werd ondergebracht in de Oranjeschool te Medan. Na het vertrek van de Britse troepen, in oktober 1946, kreeg het bataljon de gehele westsector van Medan toegewezen met o.a. posten te Gloegoer, Soconydump, Poeloe Brayan en DSM. Op 26 juli 1947 werd het bataljon teruggenomen op Medan.

 • Het inf.IV bataljon werd gelegerd in de zuid oost sector van Medan. De 2e cie. (stoters) verzorgde de beveiliging op de convooiroute Medan - Belawan. In december 1946 vwerd het bataljon aangesteld als tactische reserve van de Z - Brigade en gelegerd in de Polonia kazerne.

 • In oktober 1946 komt '3-3 Regiment Infanterie' (3-3 RI) uit Nederland aan in Balawan en wordt gelegerd op posten in en rond Medan en Belawan.

 • 1-1 RI nam direct na aankomst op 13 november 1946 de stellingen over van de Brits Indiase troepen aan de Serdangweg in het oosten van Medan, waar infiltraties en beschietingen dagelijks voorkwamen.

 • 7e Afd. VA was gelegerd in Medan en op 20 November namen zij de taken over van de Britse artillerie. Indien soldaten van deze eenheden ook op de groepsfoto’s staan, zijn de eerste contacten met luchtmacht personeel misschien wel in dit jaar gelegd. Gegeven de bijzonder extreme omstandigheden in dit jaar zullen die minimaal zijn geweest.


Op de achtergrond

In dit artikel gebruikte nieuwe asciidoc code voor opmaak:

 • met [.text-justify] wordt text uitgelijnd

 • met [thumb.right] krijgt een plaatje meer 'nadruk' in het artikel.

Software:

 • SNFaceCrop ('frontal face detector') Gezichten herkennen, de portretten knippen uit foto’s en opslaan. Al wat oudere software (2011), maar werkt prima in single en batch-mode. In powershell:

.\SNFaceCrop -d <directory met fotos> -f *.jpg *.png -ex 50 -ey 50
 • Contactsheet van de protretten uit SNFaceCrop is samengesteld en opgemaakt met Irfanview. Ik heb nog niet besloten hoe ik verder ga met de 624 portretjes .. :-) Gebruiken van software voor gezichtsherkenning[3] is reuze interessant natuurlijk. En enorm complex..
  Laat me het weten als je ideëen hebt.


Appx A: De Engelsen zijn de baas

Medan werd in november 1945 bezet door de 26th Indian Division. Nederlandse troepen werden formeel pas begin maart 1946 toegelaten in Nederlands-Indië. Tot die tijd zijn de Britten er de baas. De herbezetting van Sumatra kwam enige maanden later op gang[g]. Tot die tijd was de 26th Indian Divison belast met militaire en civiele taken.

1945

Eind 1945 waren er wel Nederlandse KNIL troepen actief op Sumatra onder aanvoering van KNIL luitenant Westerling[4]. Hij had een geheime opdracht voor de opbouw van een ondergrondse politiemacht. Die politiemacht rekruteerde hij uit oud KNIL militairen, die voornamelijk afkomstig waren uit het Korps Marechaussee en Indonesische[5] KNIL militairen. Begin juli 1946 werd Westerling door de Engelsen van zijn functie ontheven en hij vertrok op 17 juli naar Batavia. Ook het ondergrondse politiekorps werd door de Engelsen ontbonden[6] en komen terecht in het 'Medan Bataljon' (Inf.VI).

Appx B: Lijst units op Sumatra

Ik heb informatie over leger eenheden uit diverse bronnen[b][d][e] en fora gecombineerd[7] in een database. Met behulp van 'Datawrapper' zijn de gegevens met ~270 records uit de database online gezet en doorzoek- en sorteerbaar gemaakt. Onderstaande tabel is een selectie daaruit.

Tabel grondtroepen 1946 Medan

?-1946 Medan
Inf. III
KNIL Infanterie

15-04-1946 Medan
2-MP III
MP/ Marechausee

15-04-1946 Medan
Inf. VI 'Gagak Hitam'
KNIL Infanterie

26-10-1946 Medan
3-3 RI
Infanterie regimenten

2-11-1946 Medan
1-1 RI Bataljon "Drenthe"
Infanterie regimenten

3-11-1946 Medan
Inf. IV
KNIL Infanterie

15-11-1946 Medan
7e Afd. VA
Artillerie

-

Resources

 • [a] Ward, O.G., De militaire luchtvaart van het KNIL in de na-oorlogse jaren 1945-1950. Houten, 1988.
  (The military aviation of the KNIL in the post-war years 1945-1950)

 • [b] Troepenoverzicht 1945-1950: http://www.indie-1945-1950.nl

 • [c] Westerling, R.P.P., 'De Eenling'. Amsterdam, 1982, Uitgeverij Spoor.

 • [d]Nederlandse strijd krachten in Nederlands-Indië 1945-1950 http://www.hetdepot.com/

 • [e] De Trilogie - Nederlands Indië 1946 - 1949: https://www.dekolonisatie.com/

 • [f] Indiëgangers: https://indiegangers.nl

 • [g]Het Nederlandse militaire optreden in Nederlands-Indië/Indonesië - source

 • S.M. Jalhay. Allen zwijgen. Merdeka en Andjing Nica tot Apra, 1988. Eigen beheer.


1. Inf. VI – Oprichting KNIL Medan Bataljon 'Gagak Hitam' met stadswachter, Landstormers, en het daar aanwezige gewezen inheemse KNIL militairen, vrijwilligers van diverse landaarden, bijvoorbeeld Arabieren, Klingelezen en Chinezen. Op 18 juli 1946 werd de naam Medan Bataljon verandert in VI Bataljon Infanterie (INF.VI). Hiervan werden vele mannen, oud Marechaussees, die onder Westerling hadden gediend, de kern. Onder het volk stonden ze bekend als Maresosee. Deze mannen hadden o.a. geholpen bij het vernietigen van de beruchte bende Gagag Hitam onder leiding van Hayrullah.
3. bijvoorbeeld OpenCV: Open Source Computer Vision Library https://opencv.org/
4. Op 8 september 1945 werd de paracommando luitenant Raymond Westerling ontboden bij de commandant Nederlandse Inlichtingendienst te Colombo, kapitein tz. Wingender en kreeg van deze orders voor een zeer geheime operatie met de naam Status Blue, de opbouw van een ondergrondse politiemacht. Westerling werd 3 dagen later met zijn team van 4 man, bestaande uit de Nederlands De Leeuw, Quinten, de Ambonees Sariwatting en de Engelsman Captain Turkhead per vliegtuig gedropt bij Medan. - https://myindoworld.com/westerling-deel-4/
5. in documenten wordt doorgaans gesproken van 'inheems'
7. Dank aan hen voor het omvangrijke werk!