15 July 2020

Het herkennen van gezichten op groepsfoto’s met crew van 122(NEI)Squadron en 17VARWA is fantastisch. Tegelijkertijd blijven er vele portretten onbekend. Waaronder de piepjonge soldaten van de KL. De dienstplichtigen en de oorlogsvrijwilligers. De MP’s en burger vrijwilligers.

Updated 2021-06-23

Krantenknipsels

bron: delpher.nl

De RAF - Uitbreiding van operaties De R.A.F, heeft vrijdag haar operaties op Sumatra uitgebreid door de overbrenging naar Medan van de Spitfire-escadrille No. 155, die zich tijiens de Birma-campagne met roem overdekt heeft, seint Aneta uit Singapore. De golfbaan te Medan zal door deze escadrille als vliegveld gebruikt vorden en de gebouwen van de golfclub zullen als hoofdkwartier dienst doen. Naar men verwacht, zal deze escadrille uitsluitend politie-diensten verrichten, doch zij kan ook tot andere actie overgaan, indien de taak van de Rapwi en andere organisaties, die menschlievend werk verrichten, bemoeilijkt zouden worden. De escadrille is ook beschikbaar voor het uitvoeren van tactische verkenningsvluchten voor het leger. Zij staaf onder bevel van squadronleader L. A. Thorogood, een veteraan uit de „Battle for Britain". Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 11-02-1946
Zware gevechten nabij medan
Een oorlogs- correspondent meldt d.d. 12 Maart uit Medan dat sinds enkele dagen zware gevechten tussen Britsche Indiase troepen en Indonesische extremisten in de omgeving van Medan plaats vinden, en wel in het gebied der vroegere tabaksonderneming Two Rivers. De Britten zijn hier in contact met de sterkste en best bewapende bende terroristen welke men tot dusver op Sumatra ontmoet heeft. Officieel is komen vast te staan dat de Indonesiërs, die met geweren en machinegeweren gewapend zijn, door Japanners worden geleid. Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 16-03-1946
Ontvoeringen te Medan
Een Europeesche sergeant, die zich met verlof te Medan bevond en zich buiten de beveiligde zone begaf, werd op 14 Augustus door een bende van vijfl’g gewapende Indonesiërs gekid- napt. De betreffende was gekleed in uniform, doch was ongewapend. Hij reed op een damesrijwiel. Dit is bin- nen twee weken het derde geval van ontvoering. Van de beide bejaarde burgers, die onlangs werden ontvoerd, is nog steeds geen spoor gevonden. Nederlandsche Dagbladpers te Batavia - 20-08-1946
Vliegveld Medan onder mortiervuur
In den nacht van 20 op 21 December werden door kwaadwilligen mortiergranaten op het vliegveld gericht, die tot ontploffing kwamen op 20 Meter afstand van een B-25. Voorts werd intensief mitrailleur- en geweervuur uit Zuidelijke richting op het vliegveld afgegeven. In den vroegen morgen werd mitrailleur- en geweervuur afgegeven ten Zuiden van de stad. Aan Nederlandsche zijde geen verliezen. Nederlandsche Dagbladpers te Batavia - 23-12-1946
contactsheet faces wbg 320
624 portretten door software herkend

Bij welke eenheden horen zij?

Grondtroepen uit Nederland komen in het laatste kwartaal van 1946 naar Sumatra. Tot dat moment zijn alleen de Britten en KNIL eenheden actief op het Indonesische eiland.

Luchtmacht eenheden, waaronder 122 Squadron[1] en 17VARWA[2], komen half november naar vliegveld Polonia[3] in Medan.

Een aantal nog niet herkende portretten zullen behoren tot 122 quadron, 17VARWA of andere -luchtmacht- eenheden gelegerd op of in de directe omgeving van het het vliegveld en nog niet als zodanig herkend.

De groepsfoto’s[4] zijn op en rond het vliegveld gemaakt en de 'onbekende' KL-ers dienden mogelijk in een van de gearriveerde eenheden.

Portretten

Als we 'face detector' software loslaten op een selectie van 50 groepsfoto’s, worden er meer dan 600 portretten herkend.

Niet elk gezicht wordt door de software als portret gezien en er zijn uiteraard dubbele plaatjes. Niet iedereen op de foto’s is soldaat, of werkt op het vliegveld.

Naar schatting blijven er 200 à 300 'onbekenden' verborgen in de foto’s [5]. Zitten daar ook jongens tussen uit grondtroepen?

Welke eenheden[6] waren er in Medan in 1946?

De Britten zijn eind 1945 de baas op Sumatra

Medan werd in november 1945 bezet door de 26th Indian Division, later bijgestaan door de 4de Brigade Indian Division en het 155th RAF Spitfire squadron.

Nederlandse troepen werden formeel begin maart 1946 toegelaten in Indonesië. Tot die tijd waren de Britten er de baas. De herbezetting van Sumatra kwam enige maanden later pas op gang[g]. Tot die tijd waren de Britse Gurka’s belast met militaire en civiele taken.

Ondanks het embargo waren eind 1945 KNIL troepen actief op Sumatra onder aanvoering van KNIL luitenant Westerling[7]. Hij had een geheime opdracht voor de opbouw van een ondergrondse politiemacht. Die politiemacht rekruteerde hij uit oud KNIL militairen, die voornamelijk afkomstig waren uit het Korps Marechaussee en Indonesische[8] KNIL militairen. Begin juli 1946 werd Westerling door de Britten uit zijn functie ontheven, waarna hij op 17 juli naar Batavia vertrok. Ook het ondergrondse politiekorps werd door de Engelsen ontbonden[9]. Zij komen terecht in het 'Medan Bataljon', later VI Bataljon Infanterie bekend als 'Gagag Hitam' (Zwarte Kraaien).

KNIL en KL grond troepen in 1946 in en rond Medan

In het tweede kwartaal van 1946 werden een aantal KNIL eenheden (her)opgericht: Inf.III, 2-MP III en het 'Medan Bataljon', het latere Inf.VI 'Gagag Hitam' [10][11][12]. Inf.IV was in september 1945 al in Singapore opgericht.

 • 2 MP III (Militaire Politie) [13] werd op 15 april 1946 opgericht en gelegerd aan de Nieuwstraat in Medan, naast het gebouw van de Britse MP. Zij verhuisden in augustus naar het Gouverneurskantoor. De Britten verlieten Medan in november 1946, waarna de MP haar taken alleen moest verrichten.

 • Bataljon Inf. III [14] werd opgericht in 1946. Voor 1942 Landstorm Battalion. The battalion originated from Guard Battalion IX . After 1945 they served Z-Brigade / TTC North Sumatra

 • Het IV Bataljon Infanterie (Inf.IV) ('Prins Bernhard Bataljon') [15] was gevormd uit manschappen van het KNIL en marine die uit Japanse krijgsgevangenschap waren teruggekomen en werd in november 1946 gelegerd in de zuid oost sector van Medan. De 2e cie. verzorgde de beveiliging op de convooiroute Medan - Belawan. In december 1946 werd het bataljon aangesteld als tactische reserve van de Z - Brigade en gelegerd in de Polonia kazerne. Omgekomen: 82

 • Het VI Bataljon Infanterie (Inf.VI) ('Gagag Hitam') [11] was gevormd uit manschappen van het KNIL die uit de Japanse krijgsgevangenkampen waren bevrijd. De 1e en 3e cie. van Inf.VI werden gelegerd in Helvetia, de 2e cie. werd ondergebracht in de Oranjeschool te Medan. Na het vertrek van de Britse troepen, in oktober 1946, kreeg het bataljon de gehele westsector van Medan toegewezen Omgekomen: 24 (tot april 1948)

In het laatste kwartaal van 1946 komen de eerste troepen uit Nederland [16] aan op Sumatra.

 • In oktober 1946 komt 3-3 Regiment Infanterie (3-3 RI) ('Blubbertrappers')[17] uit Nederland aan in Balawan en wordt gelegerd op posten in en rond Medan en Belawan. 3-3- RI bestond uit dienstplichtigen, opgericht in Bergen op Zoom op 1 juli 1946 en . Omgekomen: 18.

 • 1 -1 Regiment Infanterie (1-1 RI) ('Bataljon Drenthe') [18] nam direct na aankomst op 13 november 1946 de stellingen over van de Brits Indiase troepen aan de Serdangweg in het oosten van Medan, waar infiltraties en beschietingen dagelijks voorkwamen. 1-1 RI, op 4 juni 1945 opgericht in Zuid-Laren, bestond uit oorlogsvrijwilligers. Omgekomen: 24

 • 7 Afdeling Veld Artillerie (7 AVA) [19] komt in november aan op Sumatra en werd in Medan gelegerd. Op 20 November namen zij de taken over van de Britse artillerie. Omgekomen: 6

Indien soldaten van deze eenheden ook op de groepsfoto’s staan, zijn de eerste contacten met luchtmacht personeel misschien in dit jaar gelegd. Gegeven de bijzonder extreme omstandigheden in 1946 en de korte beschikbare tijd (2-3 maanden) zullen die minimaal zijn geweest.


Appx A: Afkortingen

KNIL

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

VARWA

Verkennings en Artillerie Waarnemings Afdeling

KL

Koninklijke Landmacht

RAPWI

Recovery of Allied Prisoners of War


Appx B: Lijst units op Sumatra

Ik heb informatie over leger eenheden uit diverse bronnen[b][d][e] en fora gecombineerd[20] in een database. Met behulp van 'Datawrapper' zijn de gegevens met ~270 records uit de database online gezet en doorzoek- en sorteerbaar gemaakt. Onderstaande tabel is een selectie daaruit.


Tabel grondtroepen 1946 Medan

?-1946 Medan
Inf. III
KNIL Infanterie

15-04-1946 Medan
2-MP III
MP/ Marechausee

15-04-1946 Medan
Inf. VI 'Gagak Hitam'
KNIL Infanterie

26-10-1946 Medan
3-3 RI
Infanterie regimenten

2-11-1946 Medan
1-1 RI Bataljon "Drenthe"
Infanterie regimenten

3-11-1946 Medan
Inf. IV
KNIL Infanterie

15-11-1946 Medan
7e Afd. VA
Artillerie

-


Appx C: Software op de achtergrond

 • SNFaceCrop ('frontal face detector') Gezichten herkennen, de portretten knippen uit foto’s en opslaan. Al wat oudere software (2011), maar werkt prima in single en batch-mode. In powershell:

.\SNFaceCrop -d <directory met fotos> -f *.jpg *.png -ex 50 -ey 50
 • Contactsheet van de portretten uit SNFaceCrop is samengesteld en opgemaakt met Irfanview. Ik heb nog niet besloten hoe ik verder ga met de 624 portretjes .. :-) Gebruiken van software voor gezichtsherkenning[21] is reuze interessant natuurlijk. En enorm complex..
  Laat me het weten als je ideëen hebt.


Bronnen

 • Westerling, R.P.P., 'De Eenling'. Amsterdam, 1982, Uitgeverij Spoor.

 • [g]Het Nederlandse militaire optreden in Nederlands-Indië/Indonesië - http://docplayer.nl/

 • S.M. Jalhay. Allen zwijgen. Merdeka en Andjing Nica tot Apra, 1988. Eigen beheer.


3. Airbase 11VB Polonia - Medan - Airbase Polonia, later designated 11VB, was located about 2.5 km south of Medan and had 1700-meter runway.
4. uit diverse prive verzamelingen van The 'crew' of 122 Squadron website
5. Een brigade telde 3 of 4 infanterie-bataljons, elk ongeveer 800 man sterk. Een bataljon was opgedeeld in 5 compagnieën. Een infanterie-compagnie telde ongeveer 120 man. Een compagnie bestond uit pelotons van circa 30 man. De kleinste eenheid was een groep van 10 man sterk. De landstrijdkrachten kenden ook gespecialiseerde onderdelen, zoals AAT, de genie, cavalarie en artillerie
7. Op 8 september 1945 werd de paracommando luitenant Raymond Westerling ontboden bij de commandant Nederlandse Inlichtingendienst te Colombo, kapitein tz. Wingender en kreeg van deze orders voor een zeer geheime operatie met de naam Status Blue, de opbouw van een ondergrondse politiemacht. Westerling werd 3 dagen later met zijn team van 4 man, bestaande uit de Nederlands De Leeuw, Quinten, de Ambonees Sariwatting en de Engelsman Captain Turkhead per vliegtuig gedropt bij Medan. - https://myindoworld.com/westerling-deel-4/
8. In relevante documenten wordt doorgaans gesproken van het ouderwetse 'inheems'
10. Inf. VI – Oprichting KNIL Medan Bataljon 'Gagak Hitam' met stadswachter, Landstormers, en het daar aanwezige gewezen Indonesisiche KNIL militairen, vrijwilligers van diverse landaarden, bijvoorbeeld Arabieren, Klingelezen en Chinezen. Op 18 juli 1946 werd de naam Medan Bataljon verandert in VI Bataljon Infanterie (INF.VI). Hiervan werden vele mannen, oud Marechaussees, die onder Westerling hadden gediend, de kern. Onder het volk stonden ze bekend als Maresosee. Deze mannen hadden o.a. geholpen bij het vernietigen van de beruchte bende Gagag Hitam onder leiding van Hayrullah.
16. dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers
20. Dank aan hen voor het omvangrijke werk!
21. bijvoorbeeld OpenCV: Open Source Computer Vision Library https://opencv.org/