14 November 2018

#autochtoon #allochtoon #identiteit #racisme #diversiteit #cultuur #geloof #huidskleur #genen #dna

Herzien: 2020-08-27
Eerste versie geschreven op 2011-04-14

roel
Roel Bazuin

Vanaf 1990 schrijf ik verhalen en artikelen. Opinie, research, case study’s.

De laatste 15 jaar focus ik op de genealogie van mijn Eur-Aziatische takken. En daarmee samenhangende geschiedenis voor context en begrip.

CreativeCommons BY NC
Contact

Reacties, vragen, meewerken? Gebruik het Mail formulier of Discord, Mastodon, Twitter, Gitlab.

Simplified scheme of autochtoon/allochtoon relations (Photo credit: Wikipedia)
Simplified scheme of autochtoon allochtoon relations.

Het nadenken is begonnen rond 2011 sinds het 'ontstaan' van Pim Fortuyn, ook wel 'de kale verlosser'. Daarvoor ben ik er nooit mee bezig geweest. Waarom zou ik? Voor deze en gene ben ik misschien geen 'doorsnee hollander'. Dat zal dan wel. Gewoon hier geboren en getogen. Een Nederlands Staatsburger.

Fortuyn en zijn pseudo opvolgers Verdonk, Wilders en de nieuwe loot Baudet creërden en creëren een paranoide waanwereld [1] die gek genoeg door velen werd en wordt aangenomen als waar.

Angstwekkende visioenen waarin 'de Westerse Cultuur' [2] bedreigd wordt. 'Wie niet deelt in de historisch bepaalde cultuur en levenswijze van 'het volk' [3], met haar zeer specifieke eigen historisch gegroeide cultuur en levenswijze, behoort tot de 'gevreesde anderen’[4]. Een xenofoob wereldbeeld, gevoedt door radicale retoriek zonder gezond verstand, goed voor verhitte discussies, fikse ruzies en oorlog. Olie op het vuur, wat al meer dan genoeg brandt. Onnodig. Ongewenst.

Ver over het randje

'Zeg, hoeveel procent Nederlands ben je eigenlijk' is een vraag die ik sinds 'de verlossing' [5] in allerlei varianten voorgescholteld krijg. 'Jij komt zeker uit Turkije' is er ook zo eentje. 'Van jullie (Indische Nederlanders) hebben we in ieder geval geen last'. Wat mij betreft allemaal ver over het randje. Te ver. Ondoordacht. Onopgevoed. Gebrekkig empatisch vermogen.

'Je stond duidelijk niet voor in de rij bij het uitdelen van verstand, maar gelukkig ben je goed geïntegreerd', zeg ik dan. Je eet toch nasi? En bami? Sáte?. Hebben wij jullie geleerd.. Gevolgd door een nog dommere blik vol onbegrip en ongeloof. 'Maaaahrruh dat is toch Chinees?' Gebrekkige algemene ontwikkeling.

Gelukkig ben ik netjes opgevoed en beheers ik het algemeen beschaafd nederlands[6] beter dan de gemiddelde Hollander, Zeeuw, Brabander of Limburger. Een goed gastheer en iedereen weet dat je bij mij om vijf voor zes kunt binnenlopen om mee te eten. Dat onderdeel van de Hollandse integratie is 'ons' nog niet helemaal gelukt.

Kan zijn dat je het te bont maakt met ongewenste opmerkingen en xenofobe ondertoon. Dan lazer ik je gewoon buiten. Een ietwat ongewenst bijverschijnsel van mìjn 'integratie'. Aanpassen aan de heersende sfeer in de locale cultuur zal ik maar zeggen.

Verwarrende definities

Van het begrip 'autochtoon' [7] bestaan vele definities. Google het maar. 'Geboren in het land waarin je woont. Plaats waar je bent gevormd. Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren'. Ja, ja en nee. Bij elkaar niet erg duidelijk. Tekenend voor de verwarring alom.

Het begrip 'allochtoon' [8] kent evenzovele definities. 'Een van de ouders niet in Nederland geboren. Oorspronkelijk niet in betreffend gebied thuishorend'. Ja en eehhmm, welke gek heeft dat bedacht.

Nader beschouwend geven de elkaar tegensprekende definities geen antwoord op de vraag tot welke categorie ik mezelf kan rekenen. Om het duidelijk aan u te kunnen vertellen als u 'over het randje gaat' natuurlijk.

Ik ben in Nederland geboren, getogen en gevormd, dus autochtoon. Een van mijn ouders is hier niet geboren, dus ben ik een allochtoon. Ja, ik heb een licht kleurtje. En voor degene die goed kijkt 'bijzondere gelaatstrekken'.

De xenofobe populist zou denken 'afwijkende gelaatstrekken' en informeren naar voornoemd percentage.

Diversiteit in mijn genenpool

Jaren geleden ben ik begonnen met mijn stamboom, daarbij de voorouders van mijn moeder volgend. Nee, niet om een antwoord te vinden op voorgaande verwarrende begrippen. Ik weet wie ik ben.

Nu ik met mijn voorouders rond 1750 ben aangeland, is duidelijk dat mijn Indische tak wortelt in Europese emigranten. Voorvaderen die op enig moment naar Indonesische Archipel trokken en zich hebben vermengd met de lokale bevolking. Een reislustige en avontuurlijke familie, die al doende een uitgebreide genenpool bij elkaar sprokkelde. Wie kan dàt zeggen. De genenpool die ik heb komt van mensen uit minimaal 4 landen. Zijtakken brengen me in Hongarije - nazaten van de woeste hordes uit Mongolië - en Perzie. Voeg ik daar ook de voorouders van mijn vader aan toe, dan horen extra Nederlandse en Poolse genen er ook nog bij. Hupsakee. Superdivers.

Ik ben dus een autochtoon. Met een kleurtje. En een uitgebreide superdiverse genenpool..

Epiloog (31 maart 2016)

Als ik dit verhaal in 2011 voor het eerst neerpen, is er volop 'discussie' [9] over het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon. Wie weet dat nog [10]. Het begon in 1971 met onderscheid in uiterlijk, hoofdzakelijk huidskleur, en taal.

Anno 2016 is de aandacht van de xenofobe gekken en hun aanhangers verschoven naar het domein van het geloof. Ik stel vast dat de aanhang voor dit type gedachtengoed stijgende is. Helaas. Gesteund door sociologen, van Dale, onderzoeksburos en het CBS. Ongewild of niet.

De politiek, aanvankelijk in verwarring en ontkenning van feiten en meningen, moet nu rekening te houden met een nieuw machtsblok. [11] Onvoorstelbaar. Ongewenst. Maar realiteit. Erger: een voorman met Indische voorouders [12]. Je schaamt je rot.

Epiloog (3 november 2018)

De ster van Thierry Baudet, de narcistische fopintellectueel [13], is stijgende. Zegt men. Een nieuwe loot aan de boom van xenofobe narcisten. Gelukkig stelt zijn partijtje niet veel voor. De steun van aanhangers aan een paranoïde waanwereld [14] blijft stijgen. Helaas. Het lijkt er wel op dat er een groeiende acceptatie is van de notie dat er tussen geloof en integratie geen verband is [15]. Da’s toch maar weer mooi.

Ik hoor dat het misschien over 'diversiteit' moet gaan. Het nieuwe buzzwoord [16]. Interesting.

Het woord diversiteit [17] kan verwijzen naar diverse domeinen [18]. Ja? Dat zal in het politieke en sociale domein waarschijnlijk een nieuwe bron zijn voor de volgende verwarring. Hebben 'we' nu een 'eigen cultuur' of niet?. Zonder cultuur geen identiteit tenslotte. Dat kan op zichzelf al een hoop verklaren [19].

Ik stel voor het bij 'genetische diversiteit' [20] te houden. Feitelijk en heel erg helder.

Wie is dé èchte Nederlander?
Nou gewoon. Iederéén die een Nederlands Staatsburger[21] [22] is.

'Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden' [23].


2. Dat schijnt dit in te houden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_cultuur
9. zo noemen hollanders een 'gedachte wisseling' ergens in de randstad, uitgebreid en medogenloos geëxploiteerd door 'media'
10. Het woord allochtoon betekent letterlijk "van een andere aarde/gebied" (Oudgrieks: ἄλλος = ander, vreemd; en χθών = aarde). https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Allochtoon_(persoon)
14. zie 1.
18. economie, recht, sociologie en politiek, kunst en cultuur, wetenschap en technologie
19. Als je niet weet wie je bent, weet je ook niet of en in welke 'cultuur' je leeft..
21. Er zijn verschillende manieren om 'Nederlander' te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte 1 van uw ouders 'Nederlander' is, adoptie of erkenning. Of via een procedure (optie of naturalisatie). Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in Nederland wonen het Nederlanderschap aanvragen. - https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/nederlander-worden
22. iemand met de nationaliteit van het genoemde land - https://www.woorden.org/woord/staatsburger
23. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er nog de drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. - https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland