15 August 2018

Bronnen

Een praatje maken, luisteren naar de radio en je favoriete krant zijn bronnen van 'nieuws'. Dat waren ze. Ooit.

Nu doen we 'meer met blogs', mogelijk een favoriete online krant, de televisie (reklame spammer no. 1), facebook (neeeeehjjj) en zelfs twitter (o hemeltje neeee!) zijn voor sommigen belangrijke bronnen van 'nieuws'.

Analoog is ingewisseld voor digitale technieken, met een fenomenale reikwijdte, een schier oneindig aantal mogelijkheden voor het vinden van informatie en een impact op de ontwikkeling van de mens die in de nabije toekomst duidelijker zal worden. Nieuws, of wat daarvoor door moet gaan, staat onder invloed en gevolgen van technologische ontwikkelingen. Voor de een ten goede, voor de ander niet. Wat is er nog meer nieuw (..)

'Nieuws', naar mijn overtuiging, kies je zelf. Omdat het kan.

Armoede

'Twittertrends' als vast item in 'achter het nieuws' is een duidelijk hedendaags teken van journalistieke armoede. Mogelijk gewoon aperte luiheid. Wie kiest die 'trends'? Op basis waarvan? Binnen welke context en uit welke bronnen?. Het zijn opvallend genoeg altijd 'Nederlandse trends'. Dat zijn er 100-en op een dag en wisselen per minuut. Zijn 'trends' in de rest van de wereld. nog wel relevant?

Het 'geloof in 'Social Media'' als bron voor nieuws is een vorm van gemakzucht en staat voor onvoldoende inzicht in de onderliggende techniek. 'Social' wordt nog wel eens verward met het nederlandse woord 'sociaal', wat "1) Gezellig levend 2) Gezelschappelijk 3) Maatschappelijk 4) Medemenselijk 5) Menselijk 6) Menslievend" betekent en niks van doen heeft met 'Social Media'.

Feitelijk

'Nieuws' is taalkundig bekeken de meerderheidsvorm van 'nieuw': vers, opkomend, onervaren, onbedekt, ongewoon, ongebruikelijk, nieuw uitgevonden. 'Nieuws' betekent meestal de presentatie van nieuwe informatie. 'Nieuws beschrijft wat opvalt in het heden of het recente verleden.

Het 'nieuws, zoals gepubliceerd door kranten en nationale TV kanalen, wordt gemaakt door mensen die daarvoor gestudeerd hebben. De journalisten. Het is een vak, zo zegt men. Zij verzamelen, schrijven en distribueren nieuws en andere informatie voor en aan het publiek. De leveranciers van 'nieuws zijn in principe onpartijdig, neutraal en objectief. 'Blogs' die je leest .. Not so much. "Many bloggers are amateur journalists, and thus they differentiate themselves from the professional reporters".

Perceptie


De perceptie van deze waarden is in de loop van de tijd enorm veranderd.

Het bepalen van 'nieuwswaardigheid' wordt door sommigen gezien in relatie tot eigenschappen als sensatie, onevenredige of emotionele focus, overdrijving en roddel. Ik ben geneigd om daarin mee te gaan (..).

Ik erger me dood als onze nationale troetel crimineel weer eens in het nieuws is. Of familie die een boekje heeft geschreven en gaat zitten blebberen op nationale TV hoe moeilijk het allemaal was vroeger.

Het containerbrandje in wijk x en snotterende mensen die ineens allemaal 'angst hebben' en daardoor niet meer rustig slapen. Tragisch of niet: het is geen 'nieuws. Non-nieuws behandelt onderwerpen met onvoldoende relevantie voor het publiek. Waarom kijkt het publiek dan? En wie bepaalt of relevantie voldoende is. In elk geval: er is niks anders.

Nu 'fake news' eveneens een probleem is geworden, is het lastig om je oude, vertrouwde, traditonele bronnen van nieuws te geloven. Laten we eerlijk zijn: het maakt je niet betrouwbaar als je twitter of facebook gebruikt als bron voor 'nieuws met een dikke saus sensatie, onevenredige en emotionele focus. Kom op zeg.

Ik doe het zelf wel..