12 January 2019

Begin 2000 ben ik begonnen met de stamboom van de familie 'Bastiaans, de Indische takken'. 'Bastiaans' is de familienaam van mijn oma. Genealogie onderzoek naar Indische families bleek lastig. Data is moeilijk of niet te vinden.

version-update 2021-06-30

Index pagina.

roel
Roel Bazuin

Vanaf 1990 schrijf ik verhalen en artikelen. Opinie, research, case study’s.

De laatste 15 jaar focus ik op de genealogie van mijn Eur-Aziatische takken. En daarmee samenhangende geschiedenis voor context en begrip.

CreativeCommons BY NC
Contact

Reacties, vragen, meewerken? Gebruik het Mail formulier of Discord, Mastodon, Twitter, Gitlab.

Genealogie database

Alle stamboom data is online doorzoekbaar. Op dit moment (2021-06-30) zijn daarin 969 personen opgenomen, waarvan 312 'Bastiaans'.

De oudste tot nu toe gevonden stamhouder is Gerardus Bastiaans, geboren circa 1750 in Batavia. Hoogst waarschijnlijk zijn zijn voorouders met een VOC schip in de Oost terechtgekomen.

Artikelen

In de loop der jaren heb ik veel onderzoek gedaan in de context van bepaalde personen of omstandigheden, wat enkele keren resulteerde in voor familie relevante achtergronden en geschiedenis. Soms leidde dat tot onvertelde 'familie - verhalen'.

Deze index geeft een overzicht van artikelen die in de afgelopen jaren zijn geschreven.

Foto’s

Foto’s die in verhalen worden gebruikt staan in het photoalbum.

Familie - Verhalen

Periode 1942 - 1950.

Oma Elvire Elise Hermina, periode 1930 - 1950: van Nederlands-Indie via Australie naar Nederland

'Buitenkampers': Oma en de kinderen werden ongemoeid gelaten, zoals veel Indische vrouwen met kleine kinderen. Mannelijke familieleden, waaronder broers werden opgepakt, geïnterneerd en afgevoerd naar Singapore, Birma of Japan.

Opa overleefde de atoombom op Nagasaki in de Yamano kolenmijn bij het kamp Fukuoka 8B

Opa was een van de 40.000 krijgsgevangenen die 3,5 jaar in een Japans interneringskamp gedwongen werd te werken voor de Japanse oorlogsmachine. Een van de dienaren waaraan door zijn overheid 3,5 jaar salaris niet werd uitbetaald. Een van de Indische Nederlanders die niet werd gecompenseerd voor verlies van bezit.

Zoeken in archieven van Japanse kampen #1 - 'Oom Robert'

De eerste keer dat ik het graf van 'oom Robert', een broer van mijn oma, vond op het 'Kanchanaburi War Cemetery' is het onwillekeurig even slikken. 'De Birma-Spoorweg' krijgt een gezicht.

Op WC papier. POW aantekeningen van Jack Vleugels

Chronologie van de reis van ML-KNIL sergeant Jack Vleugels van Java via Singapore naar Japan om als krijgsgevangene terecht te komen in de mijnen in Fukuoka. De reis valt gedeeltelijk samen met die van opa, zijn maat en ML-KNIL collega CW Bastiaans. De eerste regel op zijn aantekeningen luidt: "Den 8ste mrt ’42 ‘s morgens 4.00 u uit bed gehaald door collega (Bast)".

Gevonden! Bastiaans, Guit en Allards - 122(NEI)Sqn Medan

In de spullen van C.W. Bastiaans (Opa) heb ik jaren geleden de foto uit figuur 1 gevonden. Lang wist ik niet niet met wie hij op de foto stond. Het blijkt Tinus Guit te zijn.

Weer een gezicht erbij.

In een North American B25 Mitchell naar Australië

Je bent een 11-jarige tiener. Je moet vluchten uit je huis. Naar een vluchtelingenkamp. Want anders word je vermoord. Je moet je hondjes Teske en Dikkie, de kippen en de poes achterlaten. Je hebt alleen een klein tasje met kleren en bent je popje in de haast vergeten. Je slaapt met 10 man in één kamer op dekens en oude matrassen.

Familie - Achtergronden

Research naar voor familie kroniek relevante achtergronden.

4 generaties Bastiaans in de Oost tussen 1750 en 1850 *

Dit artikel is een exercitie om een beeld te krijgen van het tijdsgewricht tijdens het leven van verre voorouders in de periode 1750 tot 1850. Welke geschiedkundige gebeurtenissen vonden plaats? Niet bepaald verrassend zijn de thema’s tijdens die periode 'oorlog over grondgebied' en 'grove uitbuiting' van de lokale bevolking door de hollanders.

Nu ben ik nergens meer thuis

Toen mijn vader werd uitgezonden naar Indonesië, was dat voor mijn moeder de eerste kans na ruim 35 jaar om terug te gaan naar haar geboorteland. Blij, opgewonden. Het liep anders.

Later, eenmaal weer terug in holland na 3 jaar, zei ze een keer tegen mij: 'Nu ben ik nergens meer thuis'.

Oorsprong van de naam Bastiaans: man uit Sebaste *

De familienaam 'Bastiaans' en varianten daarop treffen we al aan in de 15de eeuw. Een zeer grote groep familienamen waarbij het achtervoegsel 'zoon' in de loop der tijd verloren is gegaan. Bij een volkstelling in 1947, komt de naam 'Bastiaans' in Nederland 654 keer voor, het meest in Amsterdam, Noord-Brabant en Limburg.

Opvarenden VOC met naam Bastiaans - Periode 1633 tot 1794

Online zijn bij het Nationaal Archief uit de periode 1633-1794 lijsten met VOC opvarenden te vinden. Uit die lijsten heb ik personen met de naam 'Bastiaans' en zijn aangekomen in Batavia gefilterd.

Reislustige voorouders met een uitgebreide genenpool. Wie zijn dé èchte 'néderlanders'??

Een uitgebreide genenpool in de familie en zeer avontuurlijke en bijzonder reislustige voorouders. Duidelijk geen familie die gedurende enkele eeuwen op hetzelfde stukkie land woont.

Turulianus: een naam van een voorouder die tot de verbeelding spreekt *

De oorsprong van Turulianus is niet duidelijk. Het naamdeel 'Turul' verwijst mogelijk naar een symbool uit de legendes van de Magyar. Hedentendage Hongaren, een volk oorpronkelijk uit gebieden rond het Ural gebergte die later terecht kwam op verschillende plaatsen in Oost Europa.

Timeline C.W. Bastiaans van 15 februari 1942 tot 11 juli 1950.

Het kostte me een jaar of 6 om de timeline van C.W. Bastiaans (Opa) samen te stellen voor de periode 15 februari 1942 tot 11 juli 1950. Een avontuur kan ik wel zeggen.

Toen ik zijn verhaal in 2013 voor het eerst opschreef, waren veel details niet bekend. In de loop der jaren groeide de stapel aantekeningen en kattebelletjes in mijn archief.

Familie - Japanse kampen

Japanse kampen spelen een belangrijke rol in recente familiegeschiedenis. Ondersteunende research.

Speurend naar voorouders liep ik gaandeweg tegen feiten aan die me soms weken van slag brachten. - Genealogie Indische takken

Nog steeds bekruipt me een gevoel van ongemak en onevenwichtigheid als ik met familieverhalen bezig ben. Uit diverse contacten over en naar aanleiding van de stamboom, weet ik dat er hevige emoties spelen binnen mijn generatie, gerelateerd aan oorlogservaringen van ouders. Althans: ik zie in dit verband een patroon.

Bastiaans' en familie als slaaf in Japanse werkkampen

De tweede wereldoorlog in de Oost-Azië is in de familie pregnant aanwezig. Niet alleen in Indië zelf, ook door de verschrikkelijke ervaringen in Japanse kampen. Van deze personen uit de stamboom is bekend dat zij werden geinterneerd.

Fukuoka 8B - Yamano - Krijgsgevangenenkamp op Kyushu in Japan

Opgericht als Fukuoka 16 in Futase-cho, Kaho-gun, Fukuoka Prefecture op 15 mei 1943. In de loop der jaren heeft het kamp verschillende benamingen en Fyushi kaart Fukuokaaanduidingen gehad. Het kamp (no8) lag bij de plaats Inatsuki, ongeveer 30 km ten oosten van Fukuoka-stad. De gevangenen werden gebruikt door de 'Mitsui Mining Company'

Krijgsgevangenen kampen in Japan

Er waren in Japan bij de capitulatie in totaal 36.000 geallieerde krijgsgevangenen, waarvan ongeveer 7200 Nederlanders. De krijgsgevangenkampen in Japan waren verspreid over het gehele land. Ongeveer 3.500 krijgsgevangenen overleefden de kampen in Japan niet.

Zoeken in archieven van Japanse kampen #2 - Kampkaarten

Tot nu toe heb ik 10 personen in de lijst Japanse Interneringskaarten gevonden met de achternaam 'Bastiaans'. Zij zijn terecht gekomen in kampen in Indonesië, Thailand en Japan.

Zoeken in archieven van Japanse kampen # 3 - Frans Henri Bastiaans. De man die niet dood was.

Naast "Frans Henri" heb ik een "Henri Francois" Bastiaans in mijn database. Beiden zaten met 7 andere familieleden ergens in een Japans werkkamp aan de Birma Spoorweg en vond ik onlangs bij de ingescande Japanse intereringskaarten KNIL van het Nationaal archief.

De "Frans Henri" uit mijn stamboom database kan niet degene zijn die in 1943 is overleden.

Geschiedenis

Onderseunende research naar voor familie relevante geschiedenis.

Foto`s 122(NEI)Sqn - P-51 Mustang - Lockheed L12-A

40 P51Ds were transported by ship to Australia and assembled at NEI PEP ('Personel and Equipment Pool' in Bundaberg Australia.They were operated by 121 (Tjililitan, Batavia) and 122 Squadrons (Polonia, Medan) of the KNIL Army Air Corps (KNIL-ML). (It sound’s like this..)

NEI Personnel and Equipment Pool + ML-KNIL Squadrons

Nadat grootvader Bastiaans na 3,5 jaar in augustus 1945 werd bevrijd uit Fukuoka 8b, een Japans interneringskamp op Kuyshu, komt hij waarschijnlijk eerst terecht bij NEI PEP.

RAPWI

(Recovery of Allied Prisoners of War).

ML-KNIL personeel en hun families werden toen met vooral (omgebouwde) B-25’s naar Bundaberg gevlogen, waar NL gebruik maakte van een RAAF vliegbasis. Een plek waar ze van de verschrikkingen van de kampen mochten herstellen alvorens weer actief in dienst te gaan.

Bantam

Bantam (Banten), comptoir. Forten: Fort Carganto, Fort Diamant (Fort Diamand), Fort Speelwijk (Fort Spelwijck). Bantam gold in het begin van de 17de eeuw als belangrijkste handelsstad van de Indonesische archipel

Aantal gemengde huwelijken - omstreeks 1850

In 1852 zijn er naar schatting 22000 Europeanen en rond 1900 is dat opgelopen tot rond 80 000. Ongeveer 17% daarvan is in de Nederlanden geboren ('Totok').

Indië-Veteranen - KNIL In Nederlands-Indië werden ~ 70.000 KNIL militairen en 33.000 inheemse (Indonesische) militairen ingezet, aangevuld door Nederlandse troepen. De familie is direct beïnvloed door de aanwezigheid en acties van 1-1 RI 'Bataljon Drenthe'. Zij woonden in een beveiligd gebied in het centrum van Medan rond het vliegveld 'Polonia'.

Het Indisch Verdriet: lezing van Herman Bussemaker voorzitter van het Indisch Platform - 'de Indische Kwestie' uitgelegd

Er wordt aangenomen, dat de Indische Nederlanders na de oorlog geluidloos in de Nederlandse maatschappij zijn geintegreerd. Niets is echter minder waar. Wat blijft is de vraag, hoe de vrijwel totale onwetendheid in Nederland over wat er in Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, heeft kunnen ontstaan.

Djangan Loepah! - Inburgeringscursus voor Indische Nederlanders 1950 style

De nederlandse overheid vond eind jaren '50 dat de Indische Nederlanders zich zo snel mogelijk dienden aan te passen aan de gebruiken in de nederlandse samenleving. Nadat ze hun uiterste best hadden gedaan om hun 300.000 staatsburgers 'lokaal opgevangen' te krijgen.

70 jaar later wordt dezelfde schaamteloze idioterie nog steeds gebruikt als element in 'imigratie- en integratiebeleid'.

Herdenkingen - Ambivalent - In mei '45 is Nederlands-Indië bezet door de Japanners - Niks vrijheid

Met de viering van 'de bevrijding' in Nederland ben ik wat ambivalent. Als het land wordt bevrijd van de Duitsers, is Nederlands-Indië nog steeds bezet door de Japanners. Als die op 15 augustus 1945 capituleren, begint de vrijheidsstrijd van de Indonesiërs. Indische Nederlanders worden opnieuw bedreigd. Niks vrijheid. En nog meer doden.

Casualties [1] in the Pacific War numbered around 36.000.000 or 50% of the total casualties of the Second World War.

Indië-Veteranen - KNIL In Nederlands-Indië werden ~ 70.000 KNIL militairen en 33.000 inheemse (Indonesische) militairen ingezet, aangevuld door Nederlandse troepen. De familie is direct beïnvloed door de aanwezigheid en acties van 1-1 RI 'Bataljon Drenthe'. Zij woonden in een beveiligd gebied in het centrum van Medan rond het vliegveld 'Polonia'.

Migratie - Industiele revolutie

A demographic revolution took place in this period. Population grew very quickly due to a decreased death rate and increased fertility. Most people still lived in the countryside.

Nationaliteitsregelingen 1838 - 1949

Burgerlijk Wetboek 1838, Eerste boek, tweede titel, artikel 5, lid 1: Nederlander zijn allen die binnen het Koninkrijk of zijn koloniën zijn geboren uit ouders die daar zijn gevestigd." De rechtspositie van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederlands-Indië werd tot 1920 vastgesteld in art. 109 van het Regeringsreglement (RR).

Politionele acties 1947 en 1948 - De laatste geweldadige oorlogen van Nederland in Indonesië - Rol van 122 NEI Sqn Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, werd 122 NEI squadron ingezet bij operatie "Pelikaan". Op 19 december 1948 begon de tweede politionele actie waarbij ook Mustangs werden ingezet. De Mustangs van 122 NEI squadron stonden bij de 2e actie op Medan maar ook Padang (Midden Sumatra).

Timeline Ca 1600-1945

De tijdlijn geeft een overzicht van belangrijke gebeurtenissen tussen ca 1600 - 1900 in Africa, Midden Oosten, Oost Azie, India en Zuidoost Azie en Europa.

Vaste Kamercomissie: geen backpay voor Indische Nederlanders

Vaste Kamercomissie (2013): geen backpay voor Indische Nederlanders Nederland blijft in de positie, dat het de enige overheid is, die haar koloniale dienaren niet betaald heeft.

to be redacted

Sumatra - Westerling - 1 De KNIL luitenant Westerling wordt op 14 september 1945 met een team van 4 Nederlandse militairen boven het vliegveld van Medan gedropt.

Sumatra - Westerling - 2 - 1945

Tegen het einde van '45 wordt grootvader Bastiaans bevrijd uit een Japans POW-kamp. In november '46 is hij betrokken bij de oprichting en komst van 122 NEI Sqn naar Medan.

Zwijgen en vertellen

De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigend het koninkrijk, is in 2018 samengesteld uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het koloniale verleden is feitelijk dus heel erg nú.
In eerdere tijden had Nederland ook koloniale bezittingen in Nederlands-Indië, Suriname, Nederlands-Nieuw-Guinea, New York, Brazilië, langs de kust van Guinee, de Kaapkolonie (Zuid-Afrika), een aantal Nederlandse factorijen aan de Goudkust, Sri Lanka en Formosa, Bovendien was de kolonie in de Guiana’s tot 1815 groter.

Bronnen

(de meeste) Online bronnen die ik gebruik voor onderzoek

Weblinks - bronnen

Bronnen die behulpszaam kunnen zijn bij het zoeken naar uw Indische voorouders. O.a. Boten- en passagieslijsten, CBG, Nationaal Archief, Subforum Indische Families.

Weblinks - geschiedenis

Diverse bronnen voor Indische geschiedenis behulpzaam bij onderzoek naar context

Krijgsgevangenen kampen

Bronnen voor onderzoek naar krijgsgevangenen in Japanse kampen