15 August 2019

#woii #herdenken #gedenken #nadenken

mijn zusje

Augustus is een lastige maand. Op 7 augustus overleed mijn zusje. Plotseling. Nog maar 44 jaar oud. Nog maar 17 jaar geleden.

We denken thuis niet zozeer aan 14 augustus 1945. V-J-Day[1][2]. De wapenstilstand in Azië.
Of 17 augustus 1945. De dag dat Soekarno de 'Republic Indonesia' uitriep.
Of 2 september 1945. De formele overgave van Japan.
Of de daaraan voorafgaande atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.
Nog maar 75 jaar geleden.

Er wordt in de familie weleens wat gemopperd over het verlies van have en goed.
Waaronder de hondjes Dikkie en Teske en de kat PoeiPoei.
Want na 17 augustus gaat iedereen op de vlucht voor de Indonesiërs die geen Indonesiër is.
De onbetaalde KNIL salarisssen.
Nog maar 75 jaar geleden.

Er wordt weleens wat over vermoordde familie van gedachten gewisseld.
Over Eva die langs kwam om te horen of oom Robert nog leefde.
Over de ooms Willy die in het jappenkamp Tjimahi overleden of oom Robert in Birma.
Over de moordtochten van Indonesische jeugd in Surabaya waarbij Willy, Catrien en hun zoons Benno en Johnnie zijn vermoord.
Over de vlucht naar Australië in een B-25. Over hoe prettig het daar was.
Nog maar 75 jaar geleden.

Er wordt niet gepraat over de Japanse kampen.
De Hellships. Fukuoka. Birma. Bersiap.
De onjuiste strijd tegen de Indonesiërs.
De reis met de 'Fairsea' naar holland.
De koude en vijandige ontvangst in 1950.
Het 'opvangkamp'. De schamele huisvesting en inboedel.
Dat die 'hulp' aan de staat moest worden terug betaald.
Nog maar 70 jaar geleden.

Er is teveel om te vertellen. Teveel om te herinneren. Liever vergeten.

Behalve mijn zusje, een dochter, moeder van 4 kinderen. Alsof het gister was.

'Indische Context'

Geschreven ter herinnering. Om te gedenken. Herdenken. Nadenken.

 1. May 1945. Liberation. But Not For Everyone

 2. Herdenkingen - Ambivalent - In mei '45 is Nederlands-Indië bezet door de Japanners - Niks vrijheid

 3. Time. line C.W. Bastiaans van 15 februari 1942 tot 11 juli 1950.

 4. Opa overleefde de atoombom op Nagasaki in de Yamano kolenmijn bij het kamp Fukuoka 8B

 5. Oma Elvire Elise Hermina, periode 1930 - 1950: van Nederlands-Indie via Australie naar Nederland

 6. Op WC papier. POW aantekeningen van Jack Vleugels

 7. Nuclear bombings #Hiroshima and #Nagasaki - august 1945

 8. In een North American B25 Mitchell naar Australië

 9. Recovery of Allied Prisoners of War (RAPWI)

 10. Fukuoka 8B - Yamano - Krijgsgevangenenkamp op Kyushu in Japan

 11. Bastiaans' en familie als slaaf in Japanse werkkampen

 12. Politionele acties 1947 en 1948 - De laatste geweldadige oorlogen van Nederland in Indonesië - Rol van 122 NEI Sqn

 13. Foto`s 122(NEI)Sqn - P-51 Mustang - Lockheed L12-A

 14. Indië-Veteranen - KNIL

 15. Lists KNIL eenheden

 16. Nu ben ik nergens meer thuis

 17. Zwijgen en vertellen - koloniaal verleden

 18. Speurend naar voorouders liep ik gaandeweg tegen feiten aan die me soms weken van slag brachten. - Genealogie Indische takken

 19. Djangan Loepah! - Inburgeringscursus voor Indische Nederlanders 1950 style

 20. Wie kent namen van krijgsgevangenen kampen in Japan?

 21. Zoeken in archieven van Japanse kampen #1 - 'Oom Robert'

 22. Zoeken in archieven van Japanse kampen #2 - Kampkaarten

 23. Vaste Kamercomissie: geen backpay voor Indische Nederlanders

 24. Het Indisch Verdriet: lezing van Herman Bussemaker voorzitter van het Indisch Platform - 'de Indische Kwestie' uitgelegd


1. Victory over Japan Day
2. when it was announced in the United States and the rest of the Americas and Eastern Pacific Islands - https://en.wikipedia.org/wiki/Victory_over_Japan_Day