04 February 2013

Nederland blijft in de positie, dat het de enige overheid is, die haar koloniale dienaren niet betaald heeft.

Tijdens een Algemeen Overleg van de Vaste Tweede Kamercommissie over 'de Indische Kwestie' op dinsdag 28 juni 2011 in de Troelstra-zaal van het Parlement hield Staatssecretatis Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner voet bij stuk: Geen backpay en compensatie oorlogsverlies aan Indische Nederlanders. Met 'het gebaar' was en is dit dossier voor de regering gesloten.

De Troelstrazaal bleek voor alle belangstellende te klein. Inderhaast werd een extra ruimte ingericht waar de bijeenkomst kon worden gevolgd op een scherm. Ik bevond mij in de Suze zaal in gezelschap van veel oudere Indisch Nederlanders. Het ongenoegen over de standpunten van de Staatssecretaris en enkele 2de kamerleden werd niet onder stoelen of banken gestoken. Tumult in de Troelstrazaal werd door de voorzitter enkele malen beantwoord met de mededeling dat 'in dit huis geen voor- of afkeur' kon worden laten gehoord. Er werd geschorst en enkelen verlieten daarop de zaal.

De regeringspartijen ondersteunden in hun bijdragen een en andermaal het beleid van de regering. Verschillende oppositie partijen waren van mening dat de staat de Indische Kwestie niet eenzijdig een finale status kon geven. Daarbij werd nadrukkelijk gewezen op onderzoek uitgevoerd na 'het gebaar'. Nieuwe feiten en inzichten zouden aanleiding moeten geven tot een herziening. Zulks in lijn met het pleidooi van het Indisch Platform. 'De Staat kan de verschillende rapportages niet alleen voor kennisgeving aannemen', aldus de SP. Zij vragen om een reactie van de regering.

De Staatssecretaris erkende 'het gevoel dat het onvoldoende is geweest' en dat de kwestie met teveel formaliteit, bureaucratie en kilheid is behandeld. Zij herhaalt daarop de excuses zoals die door vorige regeringen werder verwoord. Volgens haar staan in de rapporten nieuwe historische feiten, echter onvoldoende om dit dossier anders te bekijken. 'De rapporten zijn belangrijk voor geschiedschrijving, niet voor heropening van het dossier backpay'.

De opmerking dat de excuses van de staatssecretaris door de PVV als 'dapper' werd gezien, leidde opnieuw tot tumult. Bijval voor D66: 'Oorlogschade valt niet onder het gebaar' en SP die in 2de termijn de cijfers op een rij zet van hetgeen aan Nederlandse Ambtenaren is uitbetaald en wat aan Indische Nederlanders is uitbetaald.

Alle koloniale machten in Zuid-Oost-Azië hebben in de zestiger jaren hun ambtenaren overzee wel back pay en oorlogsschade vergoed. We hebben het hier over de Verenigde Staten in de Filippijnen, Frankrijk met betrekking tot Frans Indo-China, Groot-Brittannië met betrekking tot Malakka, Brits Noord-Borneo en Hongkong, en Portugal met betrekking tot Portugees-Timor.

Nederland bleef en blijft nog steeds in de positie, dat het de enige overheid is, die haar koloniale dienaren niet betaald heeft.

Update

Een petitie is tot 1 maart 2013 te ondertekenen. 'De Nederlands-Indische gemeenschap verlangt gerechtigheid aan allen die door de 2e Wereldoorlog in Nederlands-Indië have en goed verloren en nog achterstallig salaris en pensioen te goed hebben. Al 67 jaar schuift ieder kabinet dit voor zich uit en weigert het op te lossen.'