02 June 2010

Eerste versie geschreven op 2010-06-02

The term "Indo" is first recorded from 1898,[18] an abbreviation of the Dutch term "indo-Europeaan". Other terms used at various times are Dutch Indonesians, Eurasians,[19] Indo-Europeans, Indo-Dutch,[12] and Dutch-Indos.[3][20][21][22][23]

In Nederland wonen ruim 1.500.000 Indische mensen en aanverwanten. Zo’n 300.000 daarvan zijn kort na de Tweede Wereldoorlog in Nederland gekomen, na vaak een lange voorgeschiedenis in het koloniale Nederlands-Indië. Deze mensen waren feitelijk de eerste migranten die Nederland na de oorlog ontving.

Hun etnische afkomst is van gemengde aard: een combinatie van Indonesische en Hollandse invloeden. In het koloniale Indië vormden de Indische mensen een tussenlaag tussen de autochtone bevolking (de inlanders) en de sociale top van Europeanen.

Doordat de Indische cultuur geruime tijd sterk beïnvloed werd door de omgang met de autochtone bevolking zijn veel gewoonten, gedrag en b.v. bijgeloof bij Indische mensen sterk verwant aan de cultuur van de autochtone bevolking.

Indische mensen komen voort uit gemengde huwelijken van Indonesiërs en Hollanders en zijn dragers van een in oorsprong gemengde-, doch autonome cultuur. Vroeger in de 18e eeuw werd die cultuur ook wel 'mestiezencultuur' genoemd. Later werd de term Indo-Europeanen of Indo’s gebruikt. In deze tijd is het gangbaar te spreken van 'Indische Nederlanders'.