02 February 2019

#NEI #PEP #ML-KNIL #RAPWI #australië

Version date: 2020-11-21

Op zijn registratielijst staat: ‘op 21 september 1945 uit Japans krijgsgevangenschap terug’. Waarschijnlijk vindt zijn herindeling bij de ML-KNIL plaats op de Filippijnen.

Eind ’45 en begin ’46 is het RAPWI programma opgestart. ML-KNIL personeel en hun families werden toen met omgebouwde B-25’s naar de RAAF vliegbasis bij Bundaberg Australië gevlogen.

Een plek waar ze van de verschrikkingen van de kampen mochten herstellen alvorens de mannen weer actief in dienst gaan..

Nadat grootvader Bastiaans na 3,5 jaar in augustus 1945 werd bevrijd uit Fukuoka 8b, een Japans interneringskamp op Kuyshu, komt hij terecht bij NEI PEP in Bundaberg.

Bekend is dat hij vanaf het begin betrokken was bij 122 NEI Squadron.


roel
Roel Bazuin

Vanaf 1990 schrijf ik verhalen en artikelen. Opinie, research, case study’s.

De laatste 15 jaar focus ik op de genealogie van mijn Eur-Aziatische takken. En daarmee samenhangende geschiedenis voor context en begrip.

CreativeCommons BY NC
Contact

Reacties, vragen, meewerken? Gebruik het Mail formulier of Discord, Mastodon, Twitter, Gitlab.


map_bundaberg_bastiaans_v1
Bundaberg Australia
P-51 NEI-PEP Bundaberg
ML KNIL Mustangs on Bundaberg (Ward)
B-25 Bomber N5-240
B-25 from 18sqn
P-51 on Tjililitan 1946
P-51 on Tjililitan 1946

When the planes first arrived on Tjililitan from Australia (Sydney to Broome to Morotai Island) medio 1946

P-51 N3-603 Tjililitan 1946
P-51 N3-603 Tjililitan 1946
P-51 in front of hangar Medan 1947
P-51 in front hangar Medan 1947

NEI Personnel & Equipment Pool

In april 1942 was in Canberra de NEI Personnel & Equipment Pool (NEI PEP) opgericht[1].

Deze eenheid had aanvankelijk vooral een depotfunctie t.b.v. 18 Squadron en na verloop van tijd 120 Squadron. Later kwam daar een opleidingsfunctie bij.

Veel bemanningen kregen in rustperiodes bijscholing op de bij de NEI PEP aanwezige Mitchells en Kittyhawks. Nieuw opgeleide vliegers die van de RNMFS uit Amerika kwamen, werden bij dit squadron, voordat zij bij operationele eenheden werdengeplaatst, bekend gemaakt met de vliegcondities in Australië.

In de zomer van 1945 werd het squadron verplaatst van Canberra naar Bundaberg in Queensland. Na de capitulatie van Japan heeft het daar nog enige tijd dienst gedaan als opleidingseenheid voor ex-krijgsgevangenen van het ML-KNIL.

— bron: Inzet KNIL vanuit Australië 1943-1945
drs. A. Staarman

Bundaberg

Known as RAAF Station Bundaberg it was initially used in 1941 by No. 12 Elementary Flying Training School RAAF (12 EFTS), until 12 EFTS relocated to Lowood Aerodrome (located at Tarampa) on 12 January 1942. No. 8 Service Flying Training School RAAF then operated from the base.

Royal Netherlands East Indies Army Air Force Personnel & equipment pool - 25 June 1945 – 26 April 1946.

— Bundaberg Airport
https://howlingpixel.com/i-en/Bundaberg_Airport

Camp Columbia

Established at the former US Army Camp Columbia at Wacol in July 1944, the Netherlands East Indies (NEI) Government-in-Exile is the only foreign government to be established on Australian soil. Other agencies - the Netherlands East-indies Forces Intelligence Service (NEFIS), the Netherlands Indies Civil Administration (NICA) and the Netherlands Indies Government Information Service (NIGIS) moved from Melbourne to support their administration. A NEI transport unit maintained and flew Dakota aircraft at Archerfield.

Dutch military units moved to Brisbane to serve the NEI Government-in-Exile

By June 1944 there were 16 Dutch Dakota aircraft concentrated at Archerfield aerodrome. A NEI Personnel & Equipment Pool section under Captain P. Schelling serviced the planes. It later became No.19 NEI Squadron.

— Camp Columbia (Dutch Forces 1944-45)
https://www.ww2places.qld.gov.au/places/?id=1787

ML-KNIL squadrons in Australia

The Royal Netherlands East Indies Army Air Force (Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, ML-KNIL) was the air arm of the Royal Netherlands East Indies Army in the Dutch East Indies (now Indonesia) from 1939 until 1950. It was an entirely separate organisation from the Royal Netherlands Air Force.

The unit was founded in 1915 as the "Test Flight Service" (Proefvliegafdeling-KNIL, PVA-KNIL). In 1921 it became the "Aviation Service" (Luchtvaartafdeling-KNIL, LA-KNIL), before finally receiving the designation of ML-KNIL on 30 March 1939. In 1950, following Dutch recognition of Indonesian independence, its bases and facilities were handed over to the Indonesian Air Force (TNI-AU).

Four Dutch squadrons were formed in Australia. The first of these, No. 18 (NEI) Squadron RAAF, was formed in April 1942 as a medium bomber squadron equipped with B-25 Mitchell aircraft. The second joint Australian-NEI squadron, No. 119 (NEI) Squadron RAAF, was also to be a medium bomber squadron. No. 119 NEI Squadron was only active between September and December 1943 when it was disbanded to form No. 120 (NEI) Squadron RAAF, was a fighter squadron. In 1944, the KNIL formed No. 1 Netherlands East Indies Transport Squadron, later absorbed by the RAAF as No. 19 (NEI) Squadron RAAF. Both No. 18 and No. 120 Squadrons saw action against the Japanese during World War II.

— Royal Netherlands East Indies Army Air Force
https://howlingpixel.com/i-en/Royal_Netherlands_East_Indies_Army_Air_Force

120 NEI Sqn

120 (NEI) Squadron was formed at RAAF Station Fairbairn in Canberra on 10 December 1943. This outfit was attached to the RAAF, and its pilots, who had been trained in Jackson, Mississippi. They were equipped with P-40N Kittyhawks, that had been provided by the Australians from aircraft supplied by the USA through Lend-Lease. No. 120 (NEI) Squadron would be deployed to northern Australia and operate alongside No. 18 (NEI) Squadron.

In early 1945 the Dutch authorities had requested that the two NEI squadrons in the RAAF be used in operations over the NEI, and this was agreed to by the Australian military.As a result, when No. 79 Wing arrived at Jacquinot Bay on 9 May, No. 120 (NEI) Squadron was separated from the unit and ordered to proceed to Biak.The remainder of the wing was assigned to the First Tactical Air Force, and took part in the Borneo Campaign. No. 120 (NEI) Squadron’s seaborne echelon arrived at Biak on 21 May 1945, but its aircraft and personnel did not complete the move until 10 June. The squadron was declared operational on 12 June.

Na overgave van Java vloog ML-KNIL verder in Australië en Nieuw-Guinea met de Curtiss P-40 maar in 1945 was dit type verouderd. Daarom werd aan de Amerikaanse autoriteiten voor de heruitrusting van het 120 Squadron om 41 toestellen van het type P-51 Mustang gevraagd. Deze toestellen werden geleverd uit de lopende USAAF contracten en werden af fabriek van Nederlandse kentekens voorzien. De levering was in maart, april en juni 1945 (resp.10x P-51K en 31x P-51D). Van deze 41 toestellen bereikten er 40 de ML-KNIL in Australië; ze hadden de kentekens N3-600 t/m N3-640.

In Australië werden de Mustangs bij RAAF-depots gereed gemaakt. De eerste in mei en juni 1945 - dus vóór de Japanse overgave op 15 augustus - ontvangen 19 toestellen (N3-600/618) werden geleverd bij de Nederlandse Personnel and Equipment Pool te Brisbane. Na de Japanse overgave ging alles trager. De rest kwam pas tussen oktober 1945 en maart 1946 in Nederlands bezit; teken van mindere urgentie van de RAAF en van een veranderde houding tegenover de Nederlandse koloniale ambities.

— https://www.ozatwar.com/nei-af.htm
http://defensieweb.wikia.com/wiki/Koninklijke_Luchtmacht

121 NEI Sqn

1 mei 1946 werd 121 Squadron op het vliegveld Tjililitan opgericht. Dit stond onder commando van majoor Hans Maurenbrecher, de ex-commandant van 120 Sqn. Ook het eerste personeel van het nieuwe squadron bestond uit oorlogsveteranen van 120 Sqn.

De animo met de Mustang te vliegen was groot, niet in de laatste plaats bij vliegers die uit krijgsgevangenschap kwamen en probeerden zo snel mogelijk bij te komen. De eerste maanden werden besteed aan omscholing van vliegers en operationele training, waarbij veel met raketten werd geschoten. De sterkte van 121 Sqn. was 16 P-51’s, waarvan 4 reserve. Begin juli 1946 waren er 23 stuks en in oktober 26, waarvan 20 vlieggereed en er waren slechts 21 vliegers. De rest was in het depot.

— 121 NEI Sqn
http://defensieweb.wikia.com/wiki/Koninklijke_Luchtmacht

122 NEI Sqn

Om op Sumatra over luchtsteun te beschikken en de op Medan gelegerde RAF Spitfire eenheid te vervangen, werd 1 november 1946 122 Sqn te Tjililitan opgericht. Dit had extra personeel en vliegtuigen afkomstig van 121 Sqn. Op 19 november kwam versterking met 5 toestellen.

"Het in mei '46 opgerichte 121 Squadron te Tjililitan verzorgde in oktober 1946 de verplaatsing van personeel en materieel naar Medan en het stond ook een deel van haar grondpersoneel en vliegers af. Op 1 november 1946 werd het 122 Squadron officieel opgericht en werd toegevoegd aan het lucosu. In dezelfde beschikking werd kapitein A.G. Deibel benoemd tot commandant van het squadron.

Hij leidde op 12 november 1946 persoonlijk de vlucht van de eerste twaalf P-51’s, onder begeleiding van een B-25, van Tjililitan naar Medan, een afstand van 1390 km. In de B-25 zat een ploeg van de technische dienst onder commando van adjudant-onderofficier C.W. Bastiaans." - Bron: Otto Ward, blz 181.

— 122 NEI Sqn
http://defensieweb.wikia.com/wiki/Koninklijke_Luchtmacht

Afkortingen

ML-KNIL

Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

RNMFS

Royal Netherlands Military Flying School (Corpus Christi, US)

NEI

Netherlands East Indies

PEP

Personnel & Equipment Pool

RAPWI

Recovery of Allied Prisoners of War

RAAF

Royal Australian Air Force

Referenties

  • [ward] Ward, O.G., De militaire luchtvaart van het KNIL in de na-oorlogse jaren 1945-1950. Houten, 1988.