12 October 2018

Delpher kranten

Ruim 100 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften

Serajah Indonesia

Online Timeline of Indonesian History - van 100 AC tot nu

Bersiap

De Bersiap-periode loopt van 15 september 1945 tot 1 december 1946: en is de meest gewelddadige periode in de geboorte van de Indonesische Staat, als onderdeel van hun nationale revolutie.

Begrippenlijst Nederlands-Indië

Met meer dan 1150 beschreven begrippen, inclusief ruime aandacht voor de VOC

Timeline of Indonesian history

This is a timeline of Indonesian history, comprising important legal and territorial changes and political events in Indonesia and its predecessor states.

De VOC. Scheepvaart tussen Nederland en Azië 1595-1795

De bronnen voor dit overzicht worden gevormd door de 'uitloopboeken' die in het archief van de VOC zijn te vinden. Van elke reis zijn kerngegevens genoteerd: naam van het schip, naam van de schipper, tonnage van het schip, jaar en werf van de bouw, de VOC-kamer waarvoor het schip voer, data van vertrek, tussenstop (aan Kaap de Goede Hoop) en aankomst, bemanning (uitgesplitst in verschillende categorieën), waarde van de retourlading en bijzonderheden over de reis, zoals muiterij, schipbreuk en de naam van de commandant van de retourvloot.

Dutch East India Company - VOC

The Dutch East India Company (Dutch: Vereenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, "United East India Company") was a chartered company established in 1602. Between 1602 and 1796 the VOC sent almost a million Europeans to work in the Asia trade on 4,785 ships, and netted for their efforts more than 2.5 million tons of Asian trade goods.

VOC Kenniscentrum

In 2002 was het 400 jaar geleden dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd opgericht. Dit feit werd in binnen- en buitenland op diverse manieren herdacht. In dit kader werd ook het VOC-Kenniscentrum opgezet dat informatie over de VOC wil geven aan een breed publiek.

VOC - Opvarenden

De scheepssoldijboeken vormen de basis van de personeelsadministratie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Per uitreis van elk schip worden daarin alle betaalde opvarenden vermeld, in totaal zo’n 655.000 personen in de periode 1700-1794.

The Indo Project

We are a core group of dedicated Indo and Indo supporters who share the premise that our history and culture need to be preserved in the English language. People of mixed European and Indonesian ancestry, are called Indos, Dutch-Indonesians, or Indo-Europeans. We come from Oregon, California, Massachusetts, Washington, Canada, New Zealand, and Australia