15 October 2018

Bronnen voor onderzoek naar krijgsgevangenen in Japanse kampen

(update 2021-02-21)

Oorlog/ Bersiap kampen/gevangenen

Tijdens de na-oorlogse periode (1945-1947) zaten in het voormalig Nederlands-Indië vele Nederlanders gevangen in ex-Japanse kam­pen, Opvangkampen of Republikeinse kampen; deze kampen zijn hier samengevat onder de naam van Bersiapkampen.

Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de lig­ging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een platte­grond, pictures’s of tekeningen, alsmede de bestaande literatuur. Van sommige kampen zijn naamlijsten beschikbaar.

Japanse Interneringskaarten

Japanse Interneringskaarten KNIL en Marine (Nationaal Archief)

POW Research Network Japan

During the World War 2, the Japanese Armed Forces captured about 140,000 Allied military personnel (Australia, Canada, Great Britain, India, Netherlands, New Zealand, and the United States) in the Southeast Asia and Pacific areas.

For the purpose of digging out buried historical facts, the POW Research Network Japan was inaugurated in March, 2002, and with about 40 members all over the country, we have carried out researches and studies on the Allied POWs, civilian internees, war criminal trials, etc. by helping one another.

List of Japanese-run internment camps during World War II

This is an incomplete list of Japanese-run military prisoner-of-war and civilian internment camps during World War II. Some of these camps were for prisoners of war (POW) only. Some also held a mixture of POWs and civilian internees, while others held solely civilian internees.

Japanse krijgsgevangenkampen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het Oost-Azië in de periode maart 1942 - augustus 1945 ongeveer 41.000 Nederlandse krijgsgevangenen geïnterneerd.

Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de in- en uitgaande transporten, literatuur en plattegrond, alsmede verwijzingen naar naamlijsten en foto’s/tekeningen.

Allied POWS Under the Japanese

Site for the detailed study of Guam and All Allied POWS used as SLAVES by the Japanese in World War II.

The purpose of this site is to provide a primary source of documentation for all of the Allied prisoners of the Japanese during WWII.

Prisoner of war

Persoonlijk verhaal van een Pieter Benjamin Lindeman, KNIL-er in Fukuoka Japan. Reis heen en terug. Veel foto’s.

Rescue Mission to Kyushu

Just a few days after Japan’s surrender, a team of Allies entered Nagasaki Harbor to liberate prisoners of war from the Japanese camps on Kyushu island.

Charles Sterling Berry, a young Naval pharmacist and crew member of the USS HAVEN, took photographs of the atomic bomb’s devestation in Nagasaki, and subsequently wrote a journal chronicling the visit to Kyushu.

Schepen naar Japan (alfabetisch)

In dit overzicht zijn alle (vaarten van) schepen vermeld, waarmee krijgsgevangenen tijdens WOII naar Japan zijn vervoerd. Dit overzicht is alfabetisch gerangschikt op de naam van het schip; het zelfde overzicht is ook gerangschikt op volgorde van vertrek. Het is niet uitgesloten, dat één of meer vaar­ten niet is vermeld, omdat deze niet in de literatuur werd gevonden.

Het aantal krijgsgevangenen, dat op elk van deze vaarten werd ingescheept, is ingevuld onder “Aantal vertrek”, daarnaast het aantal doden onderweg en het aantal dat in Japan aankwam. De hier genoemde aantal­len zijn vaak nog (zeer) onzeker.

Lijst van gevallenen Nederlands-Indië en Nieuw Guinea

Politionele acties 1945 - 1962