Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Paar maanden na geboorte overleden 1 0 0 0 Never
Jong overleden 1 0 0 0 Never
datum van foto grafsteen 1 0 0 0 Never
Elvire tegengekomen bij familie Rundberg (kinderen broer Nicolaas William) rond 1940 0 1 0 0 Never
Died Japanese camp between 1942 and 1945 1 0 0 0 Never
van Indonesie naar Holten 1 0 0 0 Never
Had dit beroep in Indonesie 1 0 0 0 Never
Via Fabian Bastiaans: 1 0 0 0 Never
Arnold van Ek 1 0 0 0 Never
In NL 1 0 0 0 Never
CarolinA? 1 0 0 0 Never
Vak 7 1 0 0 0 Never
,F_ 14 Feb. 1829 op Goenoeng Sahari te Welterveden (Batavia) BERNARDUS BASTIAANS, geb. Batavia,… 1 0 0 0 Never
Laatst in rang van eerste commies 1 0 0 0 Never
E 5908 1 0 0 0 Never
Schrijfwijze Walter (site Mormonen, IGV) of Walther (SiFA - Genealogisch opstel). 1 0 0 0 Never
Frans Ferdinand [RA 1861, 48] geb. Bajoetemoenpang 2 april 1860, ged. Kadoe 2 april 1860; moeder… 1 0 0 0 Never
Christoffel Lodewijk [RA 1862, 34: Christoffel Lodewijk Beukerl geb. Semarang 21 februari 1861, ged… 1 0 0 0 Never
Vermoedelijk overleden in Batavia 1 0 0 0 Never
Zij was gehuwd en had 4 kinderen. 1 0 0 0 Never
Hij was gehuwd en had 5 kinderen. 1 0 0 0 Never
http://www.mtaonline.net/~rvh/dat35.htm#25 1 0 0 0 Never
Begraven tezamen met doodgeboren dochtertje. 1 0 0 0 Never
De Indische Navorscher, jaargang 10 (1997) blz 126 (5857): 0 1 0 0 Never
Volgens aantekening op persoonskaart van David Wijsman: huwelijk gesloten op 1 juli 1942 te Makassar… 0 1 0 0 Never
Op 11-03-1947 met kinderen (Louise en Thomas) naar Curacao vertrokken per KLM vlucht, daarna naar Su… 1 0 0 0 Never
Kinderen(2): Wijsman, Louise, Wijsman, Thomas 1 0 0 0 Never
Woonde respectievelijk te Batavia, Cheribon,Telok Betung en Makassar. 1 0 0 0 Never
Vermoedelijk uit een eerder huwelijk of relatie van Johannes Bar dan Johanna Simon 1 0 0 0 Never
Gen opstel SIFA blz 19 1 0 0 0 Never
Gen opstel SIFA blz 17 1 0 0 0 Never
In Smith Web Site \ Familie Smith Bergman 4 0 0 0 Never
Had contact met Mathilde Frich (Maud) die daar vaak logeerde (via Laurinda). 1 0 0 0 Never
via Laurinda 1 0 0 0 Never
Johannes Bar Bastiaans, geb. 15 apr. 1830, overl. te Bojolali 14 okt. 1914 (Nieuw Adresboek v.NedInd… 1 0 0 0 Never
Auke en Hendrik hebben 5 kinderen (via Laurinda / Heleen Kerkhof) 1 0 0 0 Never
no 3560/A0 1 0 0 0 Never
In 1976 het graf in goede orde gevonden. In 2007 niet meer. 1 0 0 0 Never
van Laurinda 1 0 0 0 Never
Aan vullen via http://www.ferry.asa4u.net/A_stamboom_Abels.html ) (Astrid Abels; mail 210612) 1 0 0 0 Never
Jo Blomme was een bijzonder opgewekte en goedlachse vrouw die zich vele vrienen wist te maken (SIFA)… 1 0 0 0 Never
Ernst verdronk op 18 september 1944, gedurende de Tweede Wereldoorlog, als gemilitariseerd burger, t… 1 0 0 0 Never
Kinderen wonen in Waddinxveen 1 0 0 0 Never
Neef is juwelier in Bandoeng 1 0 0 0 Never
http://ferry.asa4u.net/B_voorouders.html 1 0 0 0 Never
Ingelijfd als soldaat lichting 1935 op 3-7-1934 1 0 0 0 Never
geembarkeerd te Tandjong Priok a/b MS 'Fair Sea' naar Nederland 1 0 0 0 Never
Moet gestorven zijn in 1936; was 28, dus geboortejaar was 1908 1 0 0 0 Never
Tekst uit krant 'faillisement no 16', EGERW Bastiaans en C. van Garrel refererend aan de functie. 1 0 0 0 Never
Verzekeringsagent E. Dunlop & Co, agent van Levensverzekeeringsmaatschappij 'Dorrdrecht' 1 0 0 0 Never
In een familiebericht in 'De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad', editie: 29-05-1… 1 0 0 0 Never
Advertentie in Bataviaasch nieuwsblad dd 23-11-1938 nav 25 jaar huwelijk 1 0 0 0 Never
Krantentitel: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie¨ dd 20-12-1916 1 0 0 0 Never
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie¨, editie: 28-01-1902 1 0 0 0 Never
Krantentitel: De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, editie: 14-01-1881. 1 0 0 0 Never
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, editie: 05-12-1881 1 0 0 0 Never
Krantentitel: De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, editie: 27-02-1884, 1 0 0 0 Never
Krantentitel: De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, editie: 17-03-1893, 0 1 0 0 Never
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010861975%3Ampeg21%3Ap004%3Aa0097 1 0 0 0 Never
Erkentelijkheid dienst KNIL 40-45 1 0 0 0 Never
www.mtaonline.net/~rvh/dat35.htm 1 0 0 0 Never
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie¨, editie: 21-08-1925, 1 0 0 0 Never
Verloofd : LIES VAN HUTTEN en W.H. BEN. BASTIAANS. Eiikmaniaau 4, Kebon Sirih 46 pav. 23742 0 1 0 0 Never
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010293425%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0040 0 1 0 0 Never
Verloofd: M. E. BASTIAANS en H. F. LECLUE Bojolali 24 december1890 0 1 0 0 Never
Beloning na 12 jaar dienst KNIL 1 0 0 0 Never
Geplaatst bij de Malar gtram als vervoerscontroleur de oud spoorweg-ambtenaar A, F, Bastiaans. 1 0 0 0 Never
Aangesteld is tot onderwijzeres aan de Industrie-school voor meisjes te Batavia, Mejuffrouw A. B. C… 1 0 0 0 Never
Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, editie: 05-11-1894, 1 0 0 0 Never
met gespen 1946 - 1947 1 0 0 0 Never
'Eervol, als buitengewoon substituut-griffier buiten bezwaar van den lande bij die rechtbank, P. L.… 1 0 0 0 Never
Het N. v. d. D. v. N. 1. meldt dat de stationschef van Mr. Cornelis Bastiaans is geschorst wegens ee… 1 0 0 0 Never
(mogelijk) Batavia, 11 Mei. Op 8 Mei is in den ouderdom van 23 jaar overleden Mère Louise (Paula Bas… 1 0 0 0 Never
Batavia den 16den van Grasmaand 1810. 1 0 0 0 Never
Zijn as is uitgestooid in indonesie tankuman prau 1 0 0 0 Never
In Japans Krijgsgevangenschap gevorderd 5-4-1942 - Batavia, later Tjimahi 1 0 0 0 Never
Waarschijnlijk in Japans krijgsgevangenkamp Fukuoka 14B. Kampnummer 194. STB 98406. Ten tijde van de… 1 0 0 0 Never
Waarschijnlijk in Japans krijgsgevangenkamp Fukuoka 6B. Komt voor in namenlijst (R.L.). STB 59677. 1 0 0 0 Never
Mogelijk in Japans krijgsgevangenkamp Fukuoka 14B. Kampnummer 193. STB 41805. Ten tijde van de atoom… 1 0 0 0 Never
Contact met Michiel Bastiaans 1 0 0 0 Never
geembarkeerd te Tandjong Priok a/b MS 'Fair Sea' 1 0 0 0 Never
Landstorm Sergeant 1e klas der Militaire Administratie - Unit 2e Landst. Afd.Bandoeng. Stamboeknr 60… 1 0 0 0 Never
Camp and transfer date 1: 17/08/15; Java POW Camp 1942/08/15 1 0 0 0 Never
Camp Branch Name and Reg No. 1 20050 [16041]; No.4 Branch Camp of Thai POW Camp 20050 [16041] (Tamua… 1 0 0 0 Never
Japanse interneringskaarten, Surname: Bastiaans 1 0 0 0 Never
voorletters interneringskaart Godfried 1 0 0 0 Never
NL-HaNA, SAIP / Pensioenen KNIL, 2.10.50.03, inv.nr. 418 - aangegeven wordt adres echtgenote 1 0 0 0 Never
op interneringskaart staat geboortedatum 12-12-1909. 1 0 0 0 Never
NL-HaNA, SAIP / Pensioenen KNIL, 2.10.50.03, inv.nr. 418 1 0 0 0 Never
Camp and transfer date 2; Thai POW Camp 1 0 0 0 Never
Camp and transfer date 1 17/08/17 [06/10]; Java POW Camp 1942/08/17 [06/10] 1 0 0 0 Never
Vak D 1 - Rij M -Nummer20 1 0 0 0 Never
christening: 1745/1750 Batavia, Java, ID 1 0 0 0 Never
marriage: 1770/1775 Batavia, Java 0 1 0 0 Never
marriage: 1833/1836 Semarang. 0 1 0 0 Never
Mogelijke geboorteplaats 1 0 0 0 Never
Geboren Japara? (Emile Visser). Koedoes (maarten; http://indisch4ever.nu/2008/08/27/indisch-in-be-3-… 1 0 0 0 Never
Gebplaats: Maos (Banjoemas) 1 0 0 0 Never
naar Nederland 1 0 0 0 Never
Overgeplaatst van den stationsdienst te Madioen naar dien te Modjokerto, de stationschef E. G. E. R.… 1 0 0 0 Never
Overledene: Oscar Napoleon Bastiaans overl.: 1932-6-13, Vader: Eugene Bastiaans, Moeder: Carolina va… 1 0 0 0 Never
(Tampir, Residentie Soerakarta) 1 0 0 0 Never
(Soerakarta) 2 0 0 0 Never
geb, 2 mei 1893 te Koetowinangoen (bron: Peiffer Egidius Josef) 1 0 0 0 Never
bijnaam: 'de kruidenoma' 1 0 0 0 Never
tr. met iemand uit Menado. Zij hadden twee kinderen (Nono en Sjaan?). 1 0 0 0 Never
Changi kamp Singapore. Groep JP13, Javaparty 13. 1 0 0 0 Never
Bastiaans, M.W.B. Koninklijke Marine; matr; STB 6607D 1 0 0 0 Never
Met Hawaii Maru 2 vertrokken op 6-11-1943 uit Singapore naar Moji, Japan. Aankomst 3-12-1943. Daarna… 1 0 0 0 Never
Als onderdeel java party 17 met Makassar Maru vertrokken op 26-9-1943 uit Java naar Changi-kamp in S… 1 0 0 0 Never
Fukuoka 8B. Aankomst 5-12-1943. Dit kamp lag bij de plaats Inatsuki, ongeveer 30 km ten oosten van F… 1 0 0 0 Never
Tante Tjina 1 0 0 0 Never
Een van zijn verkoopsuccessen was de kaskraker uit 1939 "Gone with the Wind". Ervoor of erna heeft h… 1 0 0 0 Never
aangekomen in Fukuoka 14B op 25-4-1943 uit Singapore met Hawai Maru 1 1 0 0 0 Never
Hawaii Maru 1. Vertrek Singapore 2-4-1943, aankomst Moji 24-4-1943. Hij was was kort te voren uit S… 1 0 0 0 Never
Maebashi Maru 4 (Batavia 5-2-1943, Singapore 9-2-1943). 1 0 0 0 Never
School in Batavia 1 0 0 0 Never
Catharinus Ferdinandus 1 0 0 0 Never
Voornamen SIFA: 'Robert Richard'. 1 0 0 0 Never
overleed plotseling terwijl hij een grafsteen aan het bewerken was. 1 0 0 0 Never
(Van Rossum is mogelijk de naam van een eerdere huwlijkspartner van Melanie Jonckx) 1 0 0 0 Never
voornamen in I+SIFA opstel Carolina Wilhelmina 1 0 0 0 Never
in het document 'Uittreksel uit het Register tot inschrijving der acten van Huwelijk en Echtschijdin… 0 1 0 0 Never
in Bandoeng 1 0 0 0 Never
Tot 1-en klerk tevens griffier bij den landraad in Batang, de klerk op het residentiebureau te Pekal… 1 0 0 0 Never
Voordat Piet werd geboren had zijn moeder een miskraam gehad. In Indië was het gebruikelijk om in… 1 0 0 0 Never
Ernst Quirinus George (SIFA) => Ernst Quirinus Charles. Bron: Ferry Abels (zoon) 1 0 0 0 Never
VB: Zover ik weet stond en bestaat nog steeds het weeshuis (Surabaya) waar ze alle 3 hebben gezeten… 1 0 0 0 Never
Ziekte opgelopen bij een / haar vriend in de kampong. Eugene heeft haar daar - inmiddels al doodziek… 1 0 0 0 Never
bij de gemeente Bandoeng 1 0 0 0 Never
ouders, broers en zusters op Sumatra vermoord door Indonesiers in de Bersiap-periode. Begraven op he… 1 0 0 0 Never
Geboortepolaats: G. Bastiaans 1 0 0 0 Never
Minimaal 3 broers (Nijmegen, A'dam en Dordrecht), mogelijk meer. 1 0 0 0 Never
Vader komt mogelijk uit Rouen. Zat in leger Napoleon III en meldde zich later bij KNIL. (bron: Chris… 1 0 0 0 Never
Wonen in Waddinxveen 1 0 0 0 Never
De Nieuwe Noorder, Buikslotermeerdijk 83 1025 WH Amsterdam 1 0 0 0 Never
In 1949-1950 time frame during the Indonesian civil war Cedric moved his mother, father-in-law, and… 1 0 0 0 Never
In 1962-1963 Cedric moved his family to Pittsburgh, Pennsylvania USA 1 0 0 0 Never
datum van foto grafsteen 1 0 0 0 Never
van kampkaart emile Sante 1 0 0 0 Never
Japans concentratiekamp - JAVA POW camp 1 0 0 0 Never
Economische zaken, later afdelingschef bij de Regerings Voorlichtingsdienst 1 0 0 0 Never
'Nationale Steun Spijtoptanten' 1 0 0 0 Never
bron Carol F Annink (mail) 1 0 0 0 Never
een echte "Hollander" , die omdat er weinig werk in Nederland was, voor de KNIL naar Indie ging 1 0 0 0 Never
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00425/e7655346-148f-102f-a8e2-0050569c51dd/view/NT00425_Japa… 1 0 0 0 Never
Weggelopen van eerste vrouw. 1 0 0 0 Never
2de naam 'willem' is niet zeker (ref roosjeroos.nl) 1 0 0 0 Never
Pleegkind? Echte vader Wim Joseph (ong 1910, Semarang?), vriend van borer Cornelia. 1 0 0 0 Never
Zelfde als Eugene Gerard Elias Robert? EGER E.G.E.R.W 1 0 0 0 Never
naturalisatie http://naturalisaties.decalonne.nl/indexddb.php?table_name=naturalisaties&function=det… 1 0 0 0 Never
Anne Rose Elfride (database naturalisaties). 'Tante Pietje' (Brenda Joyce) 1 0 0 0 Never
spelling gerHardus uit Indische Navorser 1940-6 - Gererdus uit SIVA 1 0 0 0 Never
vertrek met 'Johan van Oldernbarnevelt' naar Nederland 1 0 0 0 Never
geb plaats 'Maos - Indische Navorser 2007-1 1 0 0 0 Never
Hendrik Pechler, verloofde zich o p 31 december1922 te Tegal met Jetje Amanda Bastiaans. Hij is hier… 0 1 0 0 Never
Voor het met luchtdoelgeschut bij Tandjung Priok neerhalen van een Mitsubishi A6M Zero, zg 'Navy-O'… 1 0 0 0 Never
Gevonden in lijst in krant 'gedurende het tijdvak 19 september 1945 - 30 november 1945 te Soerabaja… 1 0 0 0 Never
via Faceboek - fambastiaans 020515 - aanvul 270717 1 0 0 0 Never
Grace nam de naam 'Farida Hakim' aan tijdens de Bersiap periode. 1 0 0 0 Never
He was a retired head mechanic at Delmonte. Before that, he worked as an Auto Mechanic in Paradise,… 1 0 0 0 Never
He was a resident of the Yuba-Sutter area for 57 years who immigrated from Holland in 1960 1 0 0 0 Never
In Smith Web Site \ Familie Smith Bergman 1 0 0 0 Never
Trouwfoto van Klaas Lodewijk Smith en Albertine Jozefine Bastiaans, Bojolali, 24 februari 1915 in Bo… 0 1 0 0 Never
"Iedereen noemt hem Pang ! Ook aangeleerd via de bedienden. De F van de naam Frans is n.l. niet ui… 1 0 0 0 Never
Bandoeng 1 0 0 0 Never
Begraafplaats Bandung 1 0 0 0 Never
tjimahi - kamp4-4e /9de bataljon 1 0 0 0 Never
ms Oranje (vertrek 30/01 of 31/1/?) 1 0 0 0 Never
Ik weet alleen, ook maar van horen, zeggen uiteraard dat pa vanuit Singapore naar Java is gevlogen,… 1 0 0 0 Never
aangegeven wordt: 08-07-198? -> overlijdenkaart: 1975 1 0 0 0 Never
Drie(tien?)delig: Jeugd, jongeman, volwassene. Beschrijving persoonlijke bevenissen 1 0 0 0 Never
In Indië 1 0 0 0 Never
Voornamen uit De Preanger-bode 25-05-1921 1 0 0 0 Never
De locomotief : 17-11-1949 1 0 0 0 Never
' slachtoffers van de extremistische woelingen in Soerabaja 1 0 0 0 Never
vermoord? 2 0 0 0 Never
Op Cameronia from Tandjun Priok to Rotterdam 1 0 0 0 Never
30.04.1897 Fredericus Gerardus Godschalk [RA: Godschalt], oud 50 jaar, [geb. 1 0 0 0 Never
Is in december 2017 ziek geworden (R. Thies via P. Kranse). Aandoening onbekend. 1 0 0 0 Never
??Johan Ferdinand [RA 1852, 408] Godschalk 1 0 0 0 Never
Kerkhof Martinusparochie 1 0 0 0 Never
was 18 jaar bij overlijden 1 0 0 0 Never
Ms Willem Ruys 1 0 0 0 Never
datum en plaats niet zeker 1 0 0 0 Never
vertrekt 26 september 1885 met Ms Utrecht als soldaat voor 6 jaar 1 0 0 0 Never
Michiel erkend als zoon door Jacob 1 0 0 0 Never
Panu kerkhof 1 0 0 0 Never
Genealogisch opstel 2 0 0 0 Never
stamboomforum; ben wegman /SiFA - Genealogisch opstel 1 0 0 0 Never
Erkend 11 0 0 0 Never
Schrijfwijze naam Jaenetta (site Mormonen), Jeannette (SiFA - Genealogisch opstel) 1 0 0 0 Never
Geb 10-4-1872 (IGV) / 25-2-18.. (SiFA - Genealogisch opstel) 1 0 0 0 Never
SiFA - Genealogisch opstel 1 0 0 0 Never
zou een zoon voor Adel ook kort na geboorte gestorven zijn 1 0 0 0 Never
Begraafplaats Bandung 1 0 0 0 Never
30.04.1897 Fredericus Gerardus Godschalk [RA: Godschalt], oud 50 jaar, [geb.Semarang 7 mei 1846, par… 0 1 0 0 Never
25.05.1898 Pieter Albertus Bastiaans, oud 22 jaar, zoon van 0 1 0 0 Never
Huwelijksdatum onbekend - ic koppelen kinderen niet mogelijk 0 1 0 0 Never
25.05.1898 Pieter Albertus Bastiaans, oud 22 jaar, zoon van Jacob Pieter Bastiaans en de inlandse vr… 1 0 0 0 Never
30.04.1897 Fredericus Gerardus Godschalk [RA: Godschalt], oud 50 jaar, [geb.Semarang 7 mei 1846, par… 0 1 0 0 Never
2de huwelijk. Jeanne is zusje van Suane 0 1 0 0 Never
gebjaar is geschat 1 0 0 0 Never
25.05.1898 Pieter Albertus Bastiaans, oud 22 jaar, [geb. Semarang 9 febr. 18761, klerk 2e kl. van de… 0 1 0 0 Never
Verzorgingstehuis 'Peeljuweel' 1 0 0 0 Never
Hij was bekend om zijn dienstijver. 1 0 0 0 Never